Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SEDLÁČEK, Jaroslav, Michaela JUROVÁ a Alois KONEČNÝ. Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost českých průmyslových podniků. Vědecký časopis Periodica Academica. Praha: Quentin Company, 2008, III., 1., s. 89-97. ISSN 1802-2626.
 2. 2007

 3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza finančního zatížení českých firem v období 1996 - 2005. Ekonomický časopis. Bratislava, 2007, roč. 55, č. 6, s. 582 - 593. ISSN 0013-3035.
 4. SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 339-351, 12 s. ISBN 978-80-225-2472-8.
 5. SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 54-65, 10 s. ISSN 1213-2446.
 6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Financování krajů a obcí. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 373-379, 462 s. ISBN 978-80-7041-824-6.
 7. 2006

 8. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 125-138. ISBN 975-6339-06-3.
 9. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-15. ISSN 1306-1089.
 10. SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s. Monografie 1. ISBN 80-210-3985-X.
 11. BINEK, Jan. Spolupráce obcí a financování společných aktivit. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení - Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů Mladá věda. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 12-20. ISBN 80-210-4148-X.
 12. 2005

 13. SUCHÁNEK, Petr. Analýza různých pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. s. 763-774. ISBN 80-969181-1-7.
 14. JAHODA, Robert. Analýza vlivu budoucích úprav parametrů současného PAYG DB systému na některé jeho ukazatele. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005. s. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.
 15. SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005. s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8.
 16. 2004

 17. SUCHÁNEK, Petr. Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 503-512. ISSN 0032-3233.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2021 15:13