Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. USTOHAL, Libor a Radovan PŘIKRYL. Léčba rezistentní schizofrenie v praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2009, roč. 10, č. 4, s. 176-179. ISSN 1213-0508.
 2. MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation of the cerebellum on the upper limb performance and depressive symptoms in early Parkinson´s disease patients, pilot study. 2009.
 3. 2008

 4. USTOHAL, Libor. Farmakorezistentní deprese. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 127-143. Editor: Přikryl Radovan, 3. ISBN 978807262474-4.
 5. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Hana KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Funkční mozkové koreláty spojené s účinností rTMS na negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 34-35. 2008. ISSN 1211-7579.
 6. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 7. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 8. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression. In WPA. 2008. ISBN 1212-0383.
 10. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES COGNITIVE ACTIVITY IN THE SUBTHALAMC NUCLEUS. Movement Disorders. 2008, roč. 23, Suppl 1, s. 234-235, 1 s. ISSN 1531-8257.
 11. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES THE EXECUTIVE FUNCTION RELATED POTENTIAL GENERATED IN THE STN. 2008.
 12. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, roč. 99, 1-3, s. 380-381. ISSN 0920-9964.
 13. 2007

 14. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 15. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 16. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 17, č. 1, s. 74-74. ISSN 0924-977X.
 17. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, roč. 19, č. 2, s. 53-55. ISSN 0924-2708.
 18. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 19. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, roč. 2007, č. 117, s. 78-79. ISSN 0001-690X.
 20. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 285-290, 15 s. ISSN 1212-0383.
 21. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 22. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 23. 2006

 24. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. 1, s. 103-103. ISSN 0920-9964.
 25. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 26. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 27. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 192-192. ISSN 1461-1457.
 28. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. rTMS and its influence on negative symptoms of schizophrenia - three case studies. In Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum - final program and Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: University of Tartu Tallinn Estonia, 2006. s. 78-78.
 29. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 8, s. 416-422. ISSN 1212-0383.
 30. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416-422, 6 s. ISSN 1212-0383.
 31. 2005

 32. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 33. VAŠINA, Lubomír. Neurobiologické koreláty lidských emocí a jejich ovlivnění elektrofyziologickými metodami. In Sborník prací filozofické fakulty-řada psychologická P9. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 39-48. ISBN 80-210-3717-2.
 34. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
 35. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Occurence of epileptic paroxysm during repetitive transcranial magnetic stimulation treatment. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2005, roč. 19, č. 3, s. 313-313. ISSN 0269-8811.
 36. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 37. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 38. 2004

 39. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 40. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 40-40. ISSN 1211-7579.
 41. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, M. PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive-compulsive disorder /OCD/. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 8, s. 1953-1953. ISSN 1388-2457.
 42. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ a Martin PERNA. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a obsedantně kompulsivní porucha: kazuistické pozorování. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 36-38. ISSN 1211-7579.
 43. KUČEROVÁ, Hana a Radovan PŘIKRYL. rTMS a kognitivní funkce (kazuistické sdělení). In Česká Psychiatrie,sborník V.sjezdu ČLS JEP. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 123-124. ISBN 80-7262-273-0.
 44. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a obsedantně kompulzivní porucha. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 49. ISSN 1211-7579.
 45. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 45. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 1. 2022 10:56