Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

    1. HRBÁČEK, Jiří. Flash2, Základy programování v AS2-multimediální učebnice. první. Brno: MSD, spol. s.r.o. Brno, 2007, 74 s. první. ISBN 978-80-7392-001-2.

    2005

    1. POVOLNÁ, Renata. Mood-link-a. Pragmatics (linguistics course). Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005.
    2. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 04:19