Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Jindřich VÍTEK, Přemysl RABAN a Vlastimil PIHERA. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, 419 s. Beckovy právnické učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7179-454-7.
   Název česky: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů
   Název anglicky: Law of Securities
   RIV/00216224:14220/09:00042429 Učebnice. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Kotásek, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pokorná, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Vítek, Jindřich (203 Česká republika) -- Raban, Přemysl (203 Česká republika) -- Pihera, Vlastimil (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: securities; kinds of securities; disposition with securities

   Změnil: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., učo 1122. Změněno: 6. 9. 2018 13:56.
  2. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
   Název česky: Vypořádací systémy v Evropské unii
   Název anglicky: Securities Settlement Systems in the European Union
   RIV/00216224:14220/09:00039087 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Rakousko.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant, domácí) -- Moždiáková, Michaela (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Trades clearing;capital market;clearing system;T+X;licence to business activities
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Změněno: 26. 2. 2013 16:39.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008, s. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
   Název česky: Jednotlivé druhy cenných papírů
   Název anglicky: Various Kinds of Securities
   RIV/00216224:14220/08:00033804 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: securities; share; capital market; investment instrument; financial market instruments
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 1. 4. 2010 16:27.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
   Název česky: Právní regulace společnosti v konkurenčním prostředí na kapitálovém trhu
   Název anglicky: Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market
   RIV/00216224:14220/08:00033803 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Maďarsko.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: competitive company; capital market; legal regulation; stock exchange; off-exchange market; securities; shareholders; financial market; globalized
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:24.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy. Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 s. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
   Název anglicky: Money Economy - Financial Markets
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Financial markets; financial investment instruments; securities
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 9. 2. 2009 16:34.
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

   Klíčová slova anglicky: Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 8. 6. 2009 09:59.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
   Název česky: Peněžní ekonomie - Finanční trhy
   Název anglicky: Money economy - Financial markets
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 8. 6. 2009 09:59.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Název česky: Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
   Název anglicky: Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
   RIV/00216224:14560/07:00050832 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Rejnuš, Oldřich (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 13. 4. 2012 14:37.

  2005

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
   Název česky: Právo cenných papírů
   Název anglicky: Law of Negotiable Instruments
   RIV/00216224:14220/05:00013726 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Kotásek, Josef (203 Česká republika, garant) -- Pokorná, Jarmila (203 Česká republika) -- Raban, Přemysl (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Negotiable instruments; securities; inside information; market manipulation

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 16:57.

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 2, 8 s. ISSN 1210-8103.
   Změnil: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., učo 704. Změněno: 29. 3. 2000 11:51.

  1997

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1997, roč. 5, č. 2, s. 10-13. ISSN 1210-8103.
   Název anglicky: Taxation of gift securities

   Klíčová slova anglicky: Taxes ; Securities

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 4. 2001 16:08.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 s. ISBN 80-08-00992-6.
   Název anglicky: Money, how to deal with them - alphabet of the family finances
   RIV: Odborná kniha. Ekonomie.
   Klíčová slova anglicky: money; bank; bank account; bank credit; bank book; bank statement; bank draft; bil of exchange; stock exchange; leasing; securities; bonds; shares; tax; insurance

   Změnila: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc., učo 37503. Změněno: 29. 11. 2000 23:07.
Zobrazeno: 17. 7. 2024 18:27