Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. s. 9. ISBN 80-239-6302-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 07:22