Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. s. 9. ISBN 80-239-6302-3.
   Název česky: Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
   Název anglicky: Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.
   Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: HER-2/neu; serum marker; prediction; breast cancer
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 11:31.
Zobrazeno: 30. 11. 2023 01:56