Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK a Daniel LÁLA. Souhlas valné hromady s rozdělením podílu ve společnosti s ručením omezeným. In Kotásek, J., Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 221-239. ISBN 978-80-280-0094-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022.
   Open access sborníku
   Název anglicky: General Meeting's Consent with a Division of Business Share in Limited Liability Company
   RIV/00216224:14220/22:00127238 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Dědič, Jan (203 Česká republika) -- Lasák, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: general meeting share limited liability company
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 9. 3. 2023 16:21.

  2012

  1. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 192 s. ISBN 978-80-7357-963-0.
   Název anglicky: Shares and their transfers: case law
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Změnil: doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 12. 10. 2012 16:18.

  2010

  1. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 1, s. 25 - 29. ISSN 1214-7966.
   Název anglicky: On a public announcement of a transfer of shares owned by a municipality
   RIV/00216224:14220/10:00044065 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Lasák, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: shares municipality
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 6. 6. 2010 14:57.

  2008

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2.
   Název anglicky: Yields of the life insurance as compared with other investment instruments of the financial market
   RIV/00216224:14560/08:00033829 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Lyčková, Taťána (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Life insurance; yields; premium insurance; shares; commodities; Prague Stock Exchange; PX Index.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Taťána Lyčková, učo 63341. Změněno: 14. 9. 2009 12:01.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Název česky: Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
   Název anglicky: Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
   RIV/00216224:14560/07:00050832 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Rejnuš, Oldřich (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 13. 4. 2012 14:37.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 s. ISBN 80-08-00992-6.
   Název anglicky: Money, how to deal with them - alphabet of the family finances
   RIV: Odborná kniha. Ekonomie.
   Klíčová slova anglicky: money; bank; bank account; bank credit; bank book; bank statement; bank draft; bil of exchange; stock exchange; leasing; securities; bonds; shares; tax; insurance

   Změnila: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc., učo 37503. Změněno: 29. 11. 2000 23:07.
Zobrazeno: 26. 5. 2024 11:34