Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠAFR, Gustav a L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. s. 358-361, 6 s. ISBN 978-80-7251-289-8.
  Název česky: Máme požadované znalosti a dovednosti v ochraně obyvatelstva za nevojenských ohrožení?
  Název anglicky: Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads?
  RIV/00216224:14410/08:00027178 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Šafr, Gustav (203 Česká republika, garant) -- Navrátil, L. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Civil Defence; Knowledge; Skill;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917. Změněno: 5. 1. 2009 15:30.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  Název česky: Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
  Název anglicky: Communication skills, drama education and Theatre Forum
  RIV/00216224:14410/08:00026857 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Pavlovská, Marie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Communication; skill; drama education; Theatre Forum; pupil; theacher; exercise
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 20. 10. 2010 19:16.
 3. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? In O škole a vzdělávání. 1. vyd. Praha: matfyzpress, 2008. s. 106-6, 3 s. ISBN 978-80-7378-029-6.
  Název česky: Má královna moderní vědy opravdu balit kufry?
  Název anglicky: Shall the queen of modern science pass away?
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: low imaginability; solution of problems; skill
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 01:54.
 4. ŠAFR, Gustav. Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení? In Krizový management, INTERPROTEC 2008. Brno: UO, 2008. s. 380 - 384. ISBN 978-80-7231-510-9.
  Název anglicky: Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?
  RIV/00216224:14310/08:00026177 Stať ve sborníku. Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj. čeština. Česká republika.
  Šafr, Gustav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: civil protection ; knowlege ; skill
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., učo 223595. Změněno: 27. 6. 2008 12:43.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
  Název česky: Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
  Název anglicky: The research of the physics education carried out using a videostudy
  RIV/00216224:14410/08:00034311 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vaculová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: physics education; skill; skill acquirement; videostudies
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Změněno: 5. 6. 2009 18:10.
 6. 2007

 7. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 141 do s.147, 7 s. ISBN 978-80-244-1786-8.
  Název česky: Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP.
  Název anglicky: Physical skills in basic school pupils and RVP
  RIV/00216224:14410/07:00033747 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vaculová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Skill; skill acquirement; stages of the process of the skill acquirement; key competence

  Změnila: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Změněno: 5. 6. 2009 20:19.
 8. 2004

 9. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva. Brno: PedF MU, 2004. 5 s.
  Název anglicky: Intervention didactics to the evolution pedagogic skill. Report on research.
  RIV/00216224:14410/04:00011369 Účelové publikace. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Šimoník, Oldřich (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: intervention; skill;

  Změnil: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Změněno: 17. 3. 2010 20:44.
 10. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2.
  Název česky: Oborové didaktiky a pedagogická praxe
  Název anglicky: subject didactics and teaching practice
  RIV/00216224:14410/04:00011982 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Šimoník, Oldřich (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: intervention; skill

  Změnil: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Změněno: 10. 2. 2005 12:09.
 11. 1998

 12. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
  Název anglicky: The training and teaching process key skills
  RIV/00216224:14410/98:00000765 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Skill; training; teaching

  Změnil: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190. Změněno: 12. 1. 2000 14:57.
  Přír. čísla: 3201010931, 3201010932, 3201010933, 3201010934, 3201010935, 3201010936, 3201010937, 3201014698, 3201027122, 3201034291
Zobrazeno: 28. 1. 2022 21:09