Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 3-21. ISSN 1211-4669.
  2. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
  3. 2007

  4. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 379-384. ISBN 978-80-7220-306-2.
  5. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 141 do s.147, 7 s. ISBN 978-80-244-1786-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 02:56