Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  Název česky: Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků
  Název anglicky: Profile personality and sociable competence of social pedagogue in pedagogic profession
  RIV/00216224:14410/08:00034592 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Soják, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social and personal competence and developement; social pedagogue; comunication; self-knowledge and self-experience; individual and group reflection; behavior and act; self-respect; conflicts; interaction
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Změněno: 3. 2. 2009 12:51.
 2. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 144-171, 16 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
  Název česky: Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů
  Název anglicky: Specific forms developement in personality competence of social pedagogue
  RIV/00216224:14410/08:00032876 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Soják, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Social pedagogue;development and reinforcement of personality; communication and didactic competences;selfknowledge and selfexperience; reflection herself
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Změněno: 3. 2. 2009 12:52.
 3. ČECH, Tomáš. Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 81-87. ISBN 978-80-210-4676-4.
  Název česky: Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe
  Název anglicky: The chosen subjects directed towards analysis, solving and prevention of current social and educational problems of contemporary pedagogical practice
  RIV/00216224:14410/08:00025690 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Čech, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Social pedagogue; pedagogical praxis; social and educational promlems; social prevention a intervention; leisure time education; children with special needs
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 9. 4. 2011 19:38.
 4. 2007

 5. ČECH, Tomáš. Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky, 2007.
  URL
  Název česky: Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ethopedics; children with special needs; social pedagogue

  Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 17. 3. 2009 16:27.
 6. KOHOUTEK, Rudolf. Koncepce výuky patopsychologie pro sociální pedagogy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. první. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. s. 142 - 155, 13 s. ISBN 978-80-902936-9-4.
  Název anglicky: The Conception of Pathopsychology Teaching for Social Pedagogues
  RIV/00216224:14410/07:00022808 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Kohoutek, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: patopsychology; behaviour difficulties; types of difficulties; symptoms of difficulties; cause of difficulty development; remediation of difficulties; pathopsychology teaching; social pedagogue
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., učo 33385. Změněno: 2. 4. 2015 12:42.
 7. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 498-502. ISBN 978-80-7041-741-6.
  Název česky: Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách
  Název anglicky: A social educationalist in association with other educational professions and the application of his techniques in schools
  RIV/00216224:14410/07:00022746 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dvořáček, Tomáš (203 Česká republika) -- Čech, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social pedagogue; profession of social pedagogue; competence of social pedagogue; social pedagogue in the school; dangerous behavior; primary prevention
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 19. 10. 2007 14:32.
 8. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6.
  Název česky: Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
  Název anglicky: Vision of the role of social pedagogue in making school healthier
  RIV/00216224:14410/07:00022521 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Čech, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: School; social and educational problems; school social climate; specialist support; educational consultant; school methodologist of prevention; school psychologist; social pedagogue
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Dušan Kalášek, učo 56477. Změněno: 28. 6. 2009 12:43.
 9. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy. In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9.
  Název česky: Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
  Název anglicky: Vision of the role of social pedagogue in making school healthier
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Social pedagogue; school; social and educational problems; school social climate; specialist support; educational consultant; school methodologist of prevention; school psychologist
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 9. 4. 2011 19:25.
 10. 2006

 11. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 30. ISBN 80-7041-476-6.
  Název česky: Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace)
  Název anglicky: Social pedagogue concerning other educational professions
  RIV/00216224:14410/06:00017366 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Dvořáček, Tomáš (203 Česká republika) -- Čech, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social pedagogy; social pedagogue; professional preparation; competence; social prevention and intervention; profession catalogue; exercisable on employment market
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 17. 3. 2009 16:31.
Zobrazeno: 18. 1. 2022 17:17