Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. BEK, Mikuláš. La grande illusion. Sociologické postřehy k dialektice jazzu a vážné hudby. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 17, June 2013, s. 31-37. ISSN 1212-1193.

  2007

  1. BEK, Mikuláš. Měšťan odchází. Přichází globální vesničan. In Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 31-42. Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4.

  2005

  1. BEK, Mikuláš. A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music. Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 2005, roč. 42, č. 1, s. 63-78. ISSN 0018-7003.

  2003

  1. BEK, Mikuláš. Audiences of Music Theatre in Czech Republic: The Musical, the 21st-Century Opera? In Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow. The 100th Anniversary of the Birth of Composer Danilo Švara. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2003, s. 255-262. ISBN 961-90466-7-6.
  2. BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003.
  3. BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003, 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8.

  2002

  1. BEK, Mikuláš. On the Social Condition of Early Music. In Bach 2000:Music between Virgin Forest and Knowledge Society. Brno: Compostela Group of Universities, 2002, s. 224-235. ISBN 84-607-5515-0.

  1999

  1. BEK, Mikuláš. Musical Taste and Taste for 'The Other' : Music in Social Space. In The Crossroads of European Culture 1998. 1. vyd. Brno: University of Technology, 1999, s. 195-205. ISBN 80-214-1249-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 05:43