Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., č. 2, 16 s. ISSN 1213-2446.
 2. 2008

 3. BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7.
 4. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 31 s. WP č. 15/2008. ISSN 1801-4496.
 5. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Vybrané výsledky z empirického šetření. In Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatelskej činnosti v kontexte Európskej únie. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislavská vysoká škola práva., 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-969320-3-0.
 6. KAŠPAROVÁ, Klára a Růžena LUKÁŠOVÁ. Relationships of MSE´s with stakeholders: potential for cluster creation. In La compétitivité des enterprises, des territoires et de Etats d´Europe. Conséquences pour le developpement et la cohésion de l´U.E. Poznaň: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008. s. 458 - 472. ISBN 978-83-7417-356-8.
 7. NESHYBOVÁ, Jarmila a Lada HEYDOVÁ. Uplatňují úřady místní správy ČR marketingový nástroj Relationship Marketing? (Vybrané výsledky empirického výzkumu). In Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 152-158, 6 s. ISBN 978-80-7318-663-0.
 8. 2007

 9. BLAŽEK, Ladislav. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Brno: Masarykova univerzita. Centrum konkurenční schopnosti české ekonomiky., 2007.
 10. BLAŽEK, Ladislav. K metodickým východiskům empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 21 – 25. ISBN 978-80-7395-005-7.
 11. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. Metodika empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2007. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. s. 19 - 25. ISBN 978-80-86633-85-5.
 12. KLÍMOVÁ, Viktorie. Společenská odpovědnost firem a její uplatnění v praxi. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 97-105. ISBN 978-80-8083-494-4.
 13. ČÁSTEK, Ondřej. Vztah důležitosti zájmových skupin a vybraných charakteristik zkoumaných podniků. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2007.
 14. 2006

 15. BLAŽEK, Ladislav a Ladislav ŠIŠKA. Koncepce dotazníku. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 340 - 369. 1. ISBN 80-210-4157-9.
 16. BLAŽEK, Ladislav. Metodika empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 322 - 326. 1. ISBN 80-210-4157-9.
 17. 2005

 18. KUČERA, Radomír. Corporate governance - správa a řízení společnosti. In Teorie řízení podniku : Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. s. 10-22, 12 s. ISBN 80-210-3698-2.
 19. BLAŽEK, Ladislav. Koncept modelu stakeholder a konkurent podniku. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislav, 2005. s. 172-176. ISBN 80-225-2107-8.
 20. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. s. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.
 21. 2002

 22. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 18:54