Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 s. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
  2. 1998

  3. HAVLAN, Petr. Právní úprava vlastnictví státu : zamyšlení pro futuro. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 603-617. ISSN 1210-9126.
  4. HAVLAN, Petr. Vlastnictví státu v letech 1948-1989 . (poznámky k charakteru právní úpravy). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 5, s. 345-360. ISSN 0324-7007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 05:44