Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  2. JONÁŠ, Jan. Finanční zprostředkovatelé a jejich vliv na hospodářský růst Polska a Slovenska. Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  3. JONÁŠ, Jan. Kapitálové trhy. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 68-84. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  4. HUSTÁK, Zdeněk. MiFID Nová pravidla pro kapitálový trh. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI, a.s., 2007, roč. 2007, č. 6, s. 68-71. ISSN 1214-7966.
  5. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 19-24. ISSN 1801-6006.
  6. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 118 + CD, 6 s. ISBN 978-80-248-1324-0.

  2003

  1. CÍZL, Milan. Derivátové obchody na burze cenných papírů. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2003, 287 s. ISBN 80-7157-719-7.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 s. ISBN 80-08-00992-6.

  1995

  1. MAREK, Karel. Burza cenných papírů, obchody na burzách cenných papírů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 90-111. ISSN 1210-9126.
  2. MAREK, Karel. Burzovní obchody, 1. část. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 9, s. 16-20. ISSN 2100-0765.
  3. MAREK, Karel a K. ELIÁŠ. Burzovní obchody, 2. část. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 10, s. 17-22. ISSN 2100-0765.

  1993

  1. MAREK, Karel. Burzy cenných papírů, (1.část). Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku. Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1993, roč. 4, č. 4, s. 25-29. ISSN 0862-7037.
  2. MAREK, Karel. Burzy cenných papírů, (2.část). Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku. Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1993, roč. 4, č. 5, s. 27-31. ISSN 0862-7037.

  1992

  1. MAREK, Karel. Poznámky k otázkám burzy a burzovním obchodům. Finance a úvěr. Praha: Economia, 1992, roč. 43, č. 2, s. 69-79. ISSN 0015-1920.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 19:56