Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 66 s. Výzkumná zpráva.
   Název česky: "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
   Název anglicky: "Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".
   RIV/00216224:14410/08:00032914 Přehledové a vzdělávací texty. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
   Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant) -- Havelková, Marie (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: questionnaire; student hostel; maladaptation; habit-forming substances; prevention; survey; students; university; leisure; addiction

   Změnila: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Změněno: 10. 3. 2010 12:39.
Zobrazeno: 20. 7. 2024 20:31