Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 2. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66, 14 s. ISSN 1211-4669.
 3. 2007

 4. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 159 - 170, 11 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-012-8.
 5. PANČOCHA, Karel. Závislostní chování u osob s postižením. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 – 117, 14 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 6. 2006

 7. PANČOCHA, Karel. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30 - 42, 12 s. ISBN 80-86633-62-4.
 8. PANČOCHA, Karel. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 167 s. ISBN 80-86633-61-6.
 9. 2005

 10. PANČOCHA, Karel. Problémy s alkoholem u žen seniorek. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 117-122. ISBN 80-210-3838-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2023 18:09