Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. OTAVA, Ladislav. Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi. In Supervizní konference ČIS. 2017.

  2009

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009, s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3.

  2008

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti. SPFFBU Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, P12, s. 107-112. ISSN 1211-3522.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. FENYK, Jaroslav. replacing member - OLAF supervisory committee. Dozorčí výbor OLAF, 2008.
  5. POKORNÁ, Andrea a Dana KRETHOVÁ. Supervize odborné praxe - názory a zkušenosti studentů. In Sborník 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008, s. 38-42. ISBN 978-80-7013-469-6.

  2007

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - shrnutí dvou let činnosti. 2007.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 123-130. ISBN 978-80-210-4383-1.
  3. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  4. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007, s. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  6. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007, s. 25-34.
  7. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  8. NAVRÁTIL, Pavel. Poslání a účel praktického vzdělávání na univerzitě a role instruktora v něm. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007, s. 194-198. ISBN 978-80-89185-27-6.
  9. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007, 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  10. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007, s. 174-181, 479 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
  11. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  12. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
  13. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  14. NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007, s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.

  2006

  1. VACKOVÁ, Barbora. "Co možná nejvíce světla, vzduchu, radosti a jednoduchosti..." Prvky utopického myšlení v historii městského plánování. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 97-115. ISSN 1214-813X.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Mezioborový psychologický a sociálně-pedagogický přístup k dětem a rodinám v rámci vzdělávacího projektu ACPS. 2006.
  4. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Nový subjekt mezi vysokoškolskými poradnami - Akademické centrum poradenství a supervize. In Výchovný poradce. Praha: Národní vzdělávací fond, Asociace školských poradců, University and School Publishing, s.r.o., 2006, s. 28-31. ISBN 80-86728-31-5.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Project for support of students´and professional relations. In 20th Annual EFPSA Congress. 2006.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006.

  2004

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra a Oĺga OROSOVÁ. Školní psycholog a profesionální rozvoj učitele. In Svatoš, T.; Mareš, J. (Eds.) Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: AŠP ČR a SR, LINGUA, 2004, s. 9-13. ISBN 80-239-1407-3.

  2000

  1. POL, Milan. Intervision and supervision as challenging options for co-operation. In Lunenberg, M., Rubinstein, M. (red.): 'Zmena' is Slowaaks voor verandering... Verlag van een onderwijsondersteuningsproject. 1. vyd. Leuven - Apeldoom, Nizozemí: Garant, 2000, s. 85-90. 1.

  1995

  1. VOJTKOVÁ, Naděžda. Long-term teaching practice on the Fast Track Brno. Perspectives. Britská rada, 1995, roč. 1995, č. 6. ISSN 1212-4265.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 7. 2024 19:45