Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
 2. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V. 2008.
 3. 2007

 4. CAJTHAML, Martin. On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Plato´s Symposium. Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense. první. Praha: OIKOYMENH, 2007. s. 108-124. ISBN 978-80-7298-293-6.
 5. CAJTHAML, Martin. Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. první. Praha: OIKOYMENH, 2007. 349 s. ISBN 978-80-7298-293-6.
 6. 2006

 7. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny. 2006.
 8. 2005

 9. ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 294-297. ISSN 1211-4413.
 10. 2004

 11. ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 87, č. 1, s. 36-39. ISSN 0027-8203.
 12. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské symposium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 13. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 14. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 15. ŘEZÁČ, Miroslav. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 16. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 17. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 18. 2003

 19. KOVÁŘ, Josef. Ze života středověkých rytířů. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 280-281. ISSN 0449-0436.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 16:16