Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
  Název anglicky: DNA microarrays in lymphoid malignancies
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Lymphoma; Leukemia; Microarrays; Prediction and prognosis; Target therapy
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2011 11:14.
 2. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X.
  Název česky: Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese
  Název anglicky: BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: breast cancer; microarrays; taxonomy; prediction and prognosis; target therapy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 12:18.
Zobrazeno: 17. 4. 2021 23:43