Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 46-102. ISSN 1583-493X.
  2. KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, s. 67-70. ISSN 1210-9126.

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr. Vliv přímých daní na rozvoj malých a středních podniků. In Vyvojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 533-543. ISBN 80-210-4133-1.

  2005

  1. SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 511-522. ISBN 80-210-3847-0.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému. In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2003, s. 39-40. ISBN 80-86342-38-7.

  2002

  1. JAHODA, Robert. Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2002, s. 205-212. ISBN 80-225-1750-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 02:21