Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. AU, Cam-Duc. Steuerliche Behandlung von Kryptowährungsgeschäften. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2021.

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.

  2008

  1. VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob 2008, neplaťte víc, než musíte. 2.přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, 144 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2540-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Teoretické a praktické aspekty zvláštního daňového režimu neziskových organizací. In Daně - teorie a praxe 2008. první. Brno: Akademie STING, 2008, s. 19-21. ISBN 978-80-86342-81-8.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění. In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU, 2006, s. 39. ISBN 80-225-2218-X.

  2005

  1. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005, s. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.

  2003

  1. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK a Zbyněk SVITÁK. Historical economic data as a source of informationfor the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. Jeleček, L. et al., eds. In Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History. Prague: Charles University, 2003, s. 23-28, 5 s. ISBN 80-86561-09--7.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Municipality a jejich zdaňování. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1.vydání. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 27-29. ISBN 80-8055-595-8.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Problematika zdaňování územních samosprávních celků a využití daňových nástrojů. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 100-111. ISBN 80-210-2775-4.

  2001

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování bytových právnických osob. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 46-48. ISBN 80-210-2726-6.

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 2, 8 s. ISSN 1210-8103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 21:43