Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. s. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
  Název anglicky: Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis
  RIV/00216224:14210/14:00077543 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Krejčí, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Serbo-Croatian; textbooks of Serbo-Croatian
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2015 12:55.
 2. 2013

 3. KREJČÍ, Pavel. Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky. Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, s. 238-245. ISSN 1211-7676.
  Digitální knihovna FF MU
  Název anglicky: The Serbs, the Croats, the Bosniaks and the Montenegrins and its language(s) as a University Studying Subject
  RIV/00216224:14210/13:00077540 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Krejčí, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Serbo-Croatian area; Teaching Serbo-Croatian; Teaching Serbian; Teaching Croatian; Teaching Bosnian and Montenegrin
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2015 14:36.
 4. 2007

 5. KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. s. 279-284.
  Název česky: Výuka srbochorvatského, respektive srbského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně za posledních 15 let.
  Název anglicky: A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.
  Jazykověda. srbština. Srbsko.
  Klíčová slova anglicky: Teaching of Serbian; Teaching of Serbo-Croatian
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013. Změněno: 10. 3. 2011 20:37.
Zobrazeno: 27. 3. 2023 21:14