Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KREJČOVÁ, Elena a Petr MAINUŠ. Překladatel ve službě společnosti (strasti a slasti profese soudního tlumočníka). FF MU, 2021.
 2. KREJČOVÁ, Elena. Za obučenieto na studenti slavisti v oblastta na specifikite na leksikografskata rabota. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2021, roč. 28, č. 1, s. 120-123. ISSN 1310-733X.
 3. 2009

 4. MYRONOVA, Halyna a Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4.
 5. 2008

 6. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření - základní pojmy a veličiny (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 4, s. 175-178. ISSN 1210-3349.
 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
 8. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6.
 9. OPLATEK, Stanislav. Neskoľko slov o termine. In Slavica iuvenum IX. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 233 - 240, 351 s. ISBN 978-80-7368-598-0.
 10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
 11. KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Grada Publishing, 2008. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2333-4.
 12. 2007

 13. GAZDOŠOVÁ, Oxana. K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. In SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2007. s. 65-70. ISBN 978-80-7368-407-5.
 14. KRIEGELOVÁ, Marie. Sebepoškozující chování: koncepční a terminologická nejednotnost. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Vyd. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 113-121. ISBN 978-80-210-4383-1.
 15. 2006

 16. VOGEL, Radek. Expression of hierarchy in the terminology of finance and accounting. In Silesian Studies in English 2006 (Proceedings of the International Conference of English and American Studies). 1. vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, 2006. 12 s. ISBN 80-7248-400-1.
 17. ZÍTKOVÁ, Jitka. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství. In Oborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1. vyd. Ružomberok: FF KU v Ružomberoku, 2006. 12 s. ISBN 80-8084-082-2.
 18. VOGEL, Radek. Terminological vagueness and achieving referential accuracy. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. (Edit. R. Povolná a O. Dontcheva-Navrátilová). 1. vydání. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2006, 2006. s. 181-192. ISBN 80-210-4203-6.
 19. 2005

 20. BLAŽEK, Václav. Astronomická terminologie v indoevropských jazycích. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 53. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-49. ISBN 80-210-3705-9.
 21. VIESTOVÁ, Kristína, Jana ŠTOFILOVÁ, Milan ORESKÝ a Radoslav ŠKAPA. Lexikón logistiky. 1,. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. 266 s. 1. ISBN 80-225-2007-1.
 22. VOTAVA, Miroslav. Názvosloví mikroorganismů. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 85, č. 5, s. 268-272. ISSN 0032-6739.
 23. 2004

 24. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 124 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 80-210-3553-6.
 25. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3.
 26. HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. Trifid. Praha: Darwiniana, 2004, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1214-4134.
 27. ZÍTKOVÁ, Jitka. Několik poznámek k literární komunikaci v primární škole. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. /CD-ROM/. Brno: MU, 2004. 6 s. ISBN 80-210-3474-2.
 28. BLAŽEK, Václav. Toward the Berber kinship terminology in the Afroasiatic context. In Articles de linguistique berbere: Mémorial Werner Vycichl. Paris - Budapest - Torino: L'Harmattan, 2004. s. 103-135. ISBN 2-7475-2706-9.
 29. 2001

 30. BLAŽEK, Václav. Old Prussian arboreal terminology. Linguistica Baltica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, roč. 9, č. 1, s. 7-39. ISSN 1230-3984.
 31. HLADILOVÁ, Šárka. Současné problémy paleoekologického výzkumu. Mineralia Slovaca. Košice: SGS, 2001, roč. 33, č. 3, s. 13. ISSN 0369-2086.
 32. ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6.
 33. 2000

 34. REGULI, Zdenko. Aikidó: Terminologický slovník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 97 s. ISBN 80-223-1500-1.
 35. PÁČ, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha: Galen, 2000. 103 s. ISBN 80-7262-035-5.
 36. HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000. s. 165-172. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.
 37. 1999

 38. MYRONOVA, Halyna. Tendecii nominacii i semantičeskoj motivacii terminologii vostočnoslavjanskoj narodnoj kuĺtury. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 55-66. ISBN 80-210-2225-6.
 39. 1998

 40. OPEKAR, Aleš. Terminologie ve výzkumu populární hudby. Miloš Schnierer. In Soudobá problematika nonartificiální hudby a hudební výchova. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. s. 17-21.
 41. 1991

 42. FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace [The conceptual system of musical communication]. 3. (v České republice 1.). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2022 03:55