Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. NOVOTNÝ, Vít. Markdown 2.7.0: Towards lightweight markup in TeX. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2019, roč. 40, č. 1, s. 25-27. ISSN 0896-3207.
 2. 2018

 3. NOVOTNÝ, Vít. Příprava Zpravodaje CSTUG. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2018, roč. 2018, 1-4, s. 1-10. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2018-1-4/1.
 4. 2013

 5. PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 277-287, 11 s. ISBN 978-80-7394-448-3.
 6. 2011

 7. RŮŽIČKA, Michal. Použití Subversion pro verzování TeXových dokumentů. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 21–64. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2011-1/21.
 8. RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Scientific Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library using MathML. 2011.
 9. 2010

 10. SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010. s. 3-12, 10 s. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563.
 11. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-210-5242-0.
 12. 2009

 13. SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK a Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009.
 14. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-4781-5.
 15. RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny. 2009.
 16. 2008

 17. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2008, roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823.
 18. RŮŽIČKA, Michal. Automated Processing of TeX-Typeset Articles for a Digital Library. In DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. First edition. Brno: Masaryk University, 2008. s. 167-176. ISBN 978-80-210-4658-0.
 19. BARTOŠEK, Miroslav, Martin LHOTÁK, Jiří RÁKOSNÍK, Petr SOJKA a Martin ŠÁRFY. DML-CZ: The Objectives and the First Steps. In Communicating Mathematics in the Digital Era. London: A.K. Peters Ltd., Transatlantic Publishers Group, 2008. s. 75-86, 11 s. Sv. 1. ISBN 9781568814100.
 20. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92. ISSN 1211-6661.
 21. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 35-40, 5 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 22. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
 23. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. Sovremennyj naučnyj vestnik, Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, roč. 29/2008, č. 3, s. 30-36. ISSN 1561-6886.
 24. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. s. 243-246, 4 s. ISBN 978-80-86843-22-3.
 25. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 s. ISBN 978-80-210-4658-0.
 26. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 27. 2007

 28. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate programming na střední škole. Praha: Publishing House, Education and Science, sro, 2007. s. 31-35, 5 s.
 29. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Tvorba softwaru 2007. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 40-44, 5 s. ISBN 978-80-248-1427-8.
 30. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. 5 s. ISBN 978-80-239-9126-0.
 31. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 32. 2005

 33. 2003

 34. SOJKA, Petr. Animations in PDF. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003. s. 263-263, 1 s. ISBN 1-58113-672-2.
 35. SOJKA, Petr a Petr OLŠÁK. The Font Management with OFS. In Proceedings of the Fourteenth European TeX conference, June 24-27, 2003. Brest, France: ENST Brest, 2003. s. 50-50, 1 s.
 36. 2002

 37. KASPRZAK, Jan a Petr SOJKA. SLT 2002: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2002, Seč, Česká republika, 7.--10. listopadu 2002. Edited by Kasprzak J., Sojka P.. prvni. Brno: KONVOJ, 2002. 279 s. ISBN 80-7302-043-2.
 38. 2001

 39. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. : Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001. s. 99-109. ISBN 80-7302-009-2.
 40. SOJKA, Petr a Jan KASPRZAK. SLT 2001: sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2001, Skalský Dvůr, Česká republika, 15.--18. února 2001. Edited by Kasprzak J., Sojka P.. prvni. Brno: KONVOJ, 2001. 186 s. ISBN 80-7302-009-2.
 41. 2000

 42. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901.
 43. 1999

 44. ZLATUŠKA, Jiří. NTS: Programming Languages and Paradigms. EuroTeX Proceedings, Heidelberg: Dante, e.v., 1999, -, -, s. 241-246. ISSN 1438-9959.
 45. 1998

 46. PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, 3-4, s. 138-144. ISSN 1211-6661.
 47. HAN THE, Thanh. Improving TeX's Typeset Layout. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1998, roč. 19, č. 3, s. 284-288. ISSN 0896-3207.
 48. SOJKA, Petr. Publishing Encyclopaedia with Acrobat using TeX. In Proceedings of ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing '98. Budapest: ICCC Press, Washington DC, USA, 1998. s. 217-222. ISBN 1-891365-02-9.
 49. MISÁKOVÁ, Miroslava. Typesetting with varying letter widths: New hope for your narrow columns 355. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1998, roč. 19, č. 4, s. 355-364. ISSN 0896-3207.
 50. 1997

 51. SOJKA, Petr. Pár poznámek pro TeXové novice aneb o účelovosti, Occamově břitvě a černobílosti. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1997, roč. 7, 1-2, s. 26-30. ISSN 1211-6661.
 52. HAN THE, Thanh a Sebastian RAHTZ. The pdfTeX user manual. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1997, roč. 18, č. 5, s. 249-254. ISSN 0896-3207.
 53. 1996

 54. SOJKA, Petr. CSTUG na FI MU. Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1996, VII., č. 1, s. 6--7. ISSN 1212-0901.
 55. 1995

 56. SOJKA, Petr. Notes on Compound Word Hyphenation in TeX. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, 1995, roč. 16, č. 3, s. 290-297. ISSN 0896-3207.
 57. SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (2). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 1, s. 14--16. ISSN 1212-0901.
 58. SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (3). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 4, s. 14--17. ISSN 1212-0901.
 59. SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (4). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 5, s. 17--20. ISSN 1212-0901.
 60. 1994

 61. SOJKA, Petr. Grafika v TeXu (2). Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1994, roč. 4, č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6661.
 62. SOJKA, Petr. Grafika v TeXu (3). Zpravodaj ÜVT, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1994, roč. 4, č. 3, s. 15-17. ISSN 1212-0901.
 63. SOJKA, Petr a Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis? In Proceedings of the 9th European TeX Conference, Gdaňsk, 1994. Gdaňsk: GUST, 1994. s. 59-68.
 64. SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (1). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1994, IV., č. 5, s. 13--14. ISSN 1212-0901.
 65. 1993

 66. SOJKA, Petr. Grafika v TeXu (1). Zpravodaj ÜVT, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993, roč. 3, č. 3, s. 8-11. ISSN 1212-0901.
 67. SOJKA, Petr. Grafika v TeXu (1). Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1993, roč. 3, č. 4, s. 149-157. ISSN 1211-6661.
 68. SOJKA, Petr. Grafika v TeXu (2). Zpravodaj ÜVT, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993, roč. 4, č. 1, s. 12-14. ISSN 1212-0901.
 69. SOJKA, Petr. Informace o školení TeXu. Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 1993, III., č. 3, s. 16--16. ISSN 1212-0901.
 70. 1989

 71. GERBRICH, Josef a Petr SOJKA. Naučí se TeX Češi? In Sborník přednášek SOFSEM 1989. Žďiar, Slovensko: ÚVT UJEP Brno, 1989. s. 23-24.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2020 05:36