Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. RABUŠIC, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, V Brně: Masarykova univerzita, 2006, U 11, U 11, s. 79-99. ISSN 1211-6971.
 2. 2004

 3. RABUŠIC, Ladislav a Lenka VOHRALÍKOVÁ. Čeští senioři včera, dnes a zítra. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 90 s. Výzkumné zprávy.
 4. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Politika sociálních služeb a podpora autonomie ve stáří. In Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF Ostravská univerzita, 2004. s. 221-227, 7 s. ISBN 80-7326-026-3.
 5. 2003

 6. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy.
 7. 2001

 8. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory v městě Brně a jejich rozvoj. Brno: Magistrát města Brna, 2001. Studie.
 9. 1995

 10. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2019 09:41