Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
 2. 2008

 3. ŠIMONÍK, Oldřich. General Didactics. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk university, 2008. s. 31-71, 42 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
 4. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. s. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 5. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 6. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. Brussels: Director General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008. 7 s.
 7. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. In Peer Review meeting "The Individual Learner Plan: a new approach". 2008.
 8. 2007

 9. NOVOTNÝ, Petr. Decoding working places as learning spaces. 2007.
 10. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe. In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007. s. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
 11. MALÝ, Ivan. Perspektivy a výzvy pro vzdělávání úředníků. In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. 1. vyd. Karviná: statutární město Karviná, 2007. s. 53-58. ISBN 978-80-239-9777-4.
 12. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání. In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. s. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
 13. 2006

 14. PŘENOSIL, Václav. Aktivity ČR v NATO Modelling and Simulation Group. In Celoarmádní seminář - Výcvik s využitím simulačních a trenažérových technologií. Centrum Simulačních a trenažérových tech: Ředitelství výcviku a doktrín, Centrum Simulačních a trenažérových technologií Brno., 2006. s. 100 - 132.
 15. DVOŘÁK, Ladislav. Google Earth ve výuce. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 9 s. ISBN 80-7231-139-5.
 16. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - Návrat - počítačová hra ve výuce fyziky. In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2006 - Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Račkova dolina, SR: JSMF v Nitre, 2006. 4 s. ISBN 978-80-8094-083-6.
 17. ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815.
 18. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.
 19. 2005

 20. NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 119-120. ISBN 80-210-3863-2.
 21. SKORUNKA, David a Zbyněk VYBÍRAL. Septimus Project - Combining traditional and e-learning methods in psychotherapy training. In Book of Abstracts. Montreal, Quebec, Canada: Society for Psychotherapy Research, 2005. s. 96-97, 1 s. ISBN 3-926002-18-2.
 22. 2004

 23. MALÝ, Ivan. Aktuální otázky přípravy ekonomů pro veřejný (resp. neziskový) sektor. Veřejná ekonomika a správa. In Veřejná ekonomika a správa. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 8-12. ISBN 80-248-0739-4.
 24. BINTER, Arnošt a Taťána STRAKOVÁ. Freestylové prvky ve snowboardingu. In Outdoor 2004, sborník příspěvků mezinárodního semináře. Brno: Paido,edice pedagogické literatury, 2004. 2 s. ISBN 80-7315-086-7.
 25. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC a Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1. vyd. Bratislava: NISPACee, 2004. s. 121-141, 20 s. ISBN 80-89013-15-5.
 26. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 27. 2003

 28. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Vlastní zkušenosti s různými typy tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. s. 70.
 29. 2002

 30. VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1. vyd. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002. s. 88-94. ISBN 3-85076-605-5.
 31. KORVAS, Pavel. Changes in the body mass of children in the time of motor activities. In Proceedings of abstracts. První. Liberec: Technical University of Liberec, 2002. s. 32. ISBN 80-7083-623-7.
 32. KORVAS, Pavel. Změny hmotnosti dětí po pohybovém zatížení. In Tělesná výchova a sport 2002. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 156-158. ISBN 80-7083-649-0.
 33. 2001

 34. STOJAN, Mojmír a Miroslav ČADÍLEK. Cyklista. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.
 35. STOJAN, Mojmír a Miroslav ČADÍLEK. Chodec. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.
 36. 2000

 37. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On situation in education and training of Czech school leaders. 2000.
 38. 1999

 39. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů. In Sborník příspěvků: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: mezinárodní konference 23.-25. září 1998. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., 1999. s. 106-108. ISBN 80-7290-059-5.
 40. 1998

 41. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL a Miloš ŠTEJFA. Central and peripheral response on training in patients with chronic heart failure. The Journal Heart Failure. 1998, roč. 10, update 98, s. 25-27. ISSN 1070-3837.
 42. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA, Břetislav ZATLOUKAL a Miloš ŠTEJFA. Centrální a periferní odpověď na tělesný trénink u nemocných a chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 52-53. ISSN 0010-8650.
 43. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
 44. 1996

 45. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK a Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. 90 s. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6.
 46. 1994

 47. SOUČEK, Václav. 2. Flexible education and new standards of communicative competence. Deakin, Australia: Deakin University, 1994. s. 43-103, 60 s. Economising Education: The Post-Fordist Directions.
 48. 1993

 49. SOUČEK, Václav. 1. Is there a need to redress the balance between the system's goals and the lifeworld-oriented goals in public education in Australia? In Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training. Canberra: Australian College of Education, 1993. s. 162-187, 25 s. Competencies: The Competencies Debate in Australia.
 50. 1992

 51. KORVAS, Pavel. Training of Cross Country Skier's. Ankara, Turecko: Turkey Ski Federation, 1992. 45 s.
 52. 1987

 53. KORVAS, Pavel. Rozvoj vytrvalosti u běžců na lyžích. In Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. 1987. vyd. Brno: MV ČSTV Brno, 1987. s. 24 - 33.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 14:14