Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, roč. 54, 1-2, s. 288-293. ISSN 0046-1628.
 2. 2009

 3. HAVLÍK, Vlastimil. Ahzáb-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 31-46. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 4. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In Difference Equations and Applications. Istanbul, Turkey: Bahcesehir University Press, 2009. s. 251-258. ISBN 978-975-6437-80-3.
 5. HAVLÍK, Vlastimil. Sistem-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 12-30. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 6. MAREŠ, Miroslav. Taghjír-e sáchtár-e sistem-e amnijat va ettelá´át-e čekoslovákí (1989-1991/1992). In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 74-102. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 7. 2008

 8. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In 14th International Conference on Difference Equations and Applications. 2008.
 9. HAVLAN, Petr. Ekonomický aspekt místní a regionální samosprávy (úvaha s otevřeným koncem). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 493-502. ISBN 9788021047846.
 10. STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Od totality k pluralitě 1989 -1992. Změny organizačních struktur v české tělovýchově a sportu po roce 1989. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 71-82, 11 s. ISSN 1802-7679.
 11. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
 12. POSPÍŠIL, Zdeněk. Replicator equation on time scale. In 7. matematický workshop. 2008. ISBN 978-80-214-3727-2.
 13. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. s. 434-476, 38 s. NIT. ISBN 0932088635.
 14. NÉMETHOVÁ, Danka, Ladislav JEDLIČKA a Karol MIČIETA. Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2008. 113 s. ISBN 978-80-8044-079-4.
 15. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj a transformace Českého svazu tělesné výchovy v letech 1993 - 1998. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 146 - 156, 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 16. KŠICOVÁ, Danuše. Zrcadlení; písmeno, obraz, slovo. In Text a kontext. 1. vyd. Ostrava: MU,.FF, 2008. s. 9-17. ISBN 978-80-7329-176-1.
 17. 2007

 18. VAŠEČKA, Michal. Captive Minds Revisited. 2007.
 19. JANEČEK, Jan. NĚKOLIK POZNÁMEK K "TRANSFORMACI" PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJŮ. In Dny veřejného práva, sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
 20. GRIGARČÍKOVÁ, Šárka. Přehled základních reálných tendencí ve vývoji zahraničního obchodu České republiky. In MendelNet 2007. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. x, 15 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
 21. SVOBODA, Martin, Svatopluk NEČAS, Peter MOKRIČKA, Miroslava ŠIKULOVÁ a Filip MALÝ. The transformation of the financial system in the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 171 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4248-3.
 22. 2006

 23. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 315 s. není. ISBN 80-7325-104-3.
 24. PŠEJA, Pavel. Političeskije partii i perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-228. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 25. DVOŘÁČKOVÁ, Martina, Pascale ROSSIGNOL, Olga KOROLEVA, John DOONAN, Peter SHAW a Jiří FAJKUS. Studium rostlinných proteinů in vivo. In Bulletin České společnosti experimentální bilogie rostlin. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2006. s. 40. ISSN 1213-6670.
 26. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 56 s. ISBN 80-210-4197-8.
 27. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.
 28. 2005

 29. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno/Baghdad: CDK/IRI, 2005. 259 s. ISBN 80-7325-058-6.
 30. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 194-217. ISBN 80-7325-058-6.
 31. BAŠTOVÁ, Magdalena a Václav TOUŠEK. Brněnský a plzeňský průmysl po roce 1989. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. s. 15-22. ISBN 80-210-3888-8.
 32. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 2, s. 70-84, 14 s. ISSN 1213-2446.
 33. MOLEK, Pavel. El patrimonio del Partido Comunista. In Experiencias de la transición checa. 2005. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2005. s. 211-221, 10 s. X-crossing. ISBN 80-86961-05-2.
 34. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Laboratory course of Environmental processes. In ECOTOX 2005, Advantages and Trends in Ecotoxicology. Brno: Masarykova universita, 2005. s. 90. ISBN 80-210-3799-7.
 35. KRPEC, Oldřich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003). In BERNARD, J. Albin a Baluk WALENTY. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska. Wroclaw: Arboretum, 2005. s. 91-111, 20 s. Europa Srodkova -dekada transformacji, 1.1. ISBN 83-60011-17-6.
 36. IZAVČUK, Jaroslav a Michaela ČAŇKOVÁ. Reader-Centered Activites: Transforming. ATE Newsletter. Praha: ATE, 2005, roč. 16, č. 1, s. 13-15. ISSN 1210-0196.
 37. VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia. In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005. s. 234-242. ISSN 1733-3180.
 38. HUBL, Richard, Ilona SVOBODOVÁ a Michal ŠTOKINGER. Restrukturalizace zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU - rozvojové programy. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 61-66, 7 s. ISBN 80-210-3888-8.
 39. KUNC, Josef. Transformace českého průmyslu po roce 1989 - vliv přímých zahraničních investic. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2005. 169 s.
 40. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.
 41. ŽÍDEK, Libor a Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 42. BAŠTOVÁ, Magdalena. Změna odvětvové struktury průmyslu města Plzně po roce 1989. Miscellanea geographica Universitatis Bohemie Occidentalis. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, roč. 11, s. 133-140, 7 s. ISSN 1213-7901.
 43. 2004

 44. ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, č. 3, s. 414-416. ISSN 0032-3233.
 45. SLANÝ, Antonín. Macroeconomic performance and institutional aspects of social policy. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2004, IV., 2., s. 57-64. ISSN 1213-2446.
 46. PETŘÍK, Jaroslav. Průběh transformace Severoatlantické aliance od Pražského summitu dosud a její perspektivy. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 156-163, 7 s. ISBN 80-210-3428-9.
 47. VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X.
 48. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2004. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization in East Central Europe and Eurasia. Nations in Transit. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2004. s. 538-559, 21 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-3646-7.
 49. 2003

 50. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK a Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. s. 79.
 51. KOLLÁR, Miroslav, Jozef MAJCHRÁK, Grigorij MESEŽNIKOV a Michal VAŠEČKA. Slovakia. NIT 2003. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2002. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2003. s. 526-547, 21 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-2871-5.
 52. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X.
 53. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 54. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Theoretical and experimental study of alloying element redistributions in Ni-based weldments at 1200stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. s. 131.
 55. 2002

 56. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Buněčná linie BM2: model pro studium úlohy proteinu v-Myb v transformaci a diferenciaci. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2002, roč. 67, č. 4, s. 245-252. ISSN 0366-486.
 57. VÁCLAVÍK, David a Gál FEDOR. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury. spoluautor. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 6-16, 10 s. ISSN 1213-4953.
 58. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2002. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Nations in Transit 2002. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2002. s. 346-359, 13 s. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0976-1.
 59. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Economic theory and practise in present time and in the future. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2002. s. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3.
 60. TOMÁŠEK, Marcel. Systémová konsolidace transformacního rezimu - prodluzovaná docasnost jako systém : Transformcní rezim v CR z pohledu analýzy krize racionality západoevropského sociálního státu. Kebele J, Pscheidt S (eds.). In Konsolidace vládnutí a podnikání v Ceské republice a v Evorpské Unii I ; Umění vládnout, ekonomika, politika. Praha: matfyzpress, 2002. s. 424 - 434, 10 s. ISBN 80 - 86732 - 00.
 61. STRMISKA, Maxmilián. Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 40-64. ISBN 80-210-2990-0.
 62. STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politických systémů. Studie k proměnám soustav politických stran v soudobých demokraciích. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 4, s. 383-397. ISSN 1211-3247.
 63. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let. In SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002. s. 89-93. ISBN 80-8055-592-3.
 64. 2001

 65. STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa. Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2001, roč. 4, č. 31, 7 s.
 66. CÍSAŘ, Ondřej. Developmentalists and Nationalists: On the Transformations in Eastern Europe. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, roč. 2, č. 1, s. 25-37. ISSN 1212-7817.
 67. BLAŽEK, Ladislav. K širším souvislostem vývoje podnikatelského prostředí v České republice. In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy III. Sborník z vědecké konference. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2001. s. 11-19. ISBN 80-225-1426-8.
 68. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 1, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 69. STRMISKA, Maxmilián. Póly a polarita v postautoritářských multipartismech: Polarita, centrismus a transformace "středu" ve stranicko-politických soustavách Řecka, Španělska a Portugalska. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, č. 1, s. 3-29. ISSN 1211-3247.
 70. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Regionální aspekty transformace českého průmyslu. In Slaný, A. (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta., 2001. s. 515-530. ISBN 80-210-2533-6.
 71. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV, Miroslav KOLLÁR a Jozef MAJCHRÁK. Slovakia country report. NIT 2001. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2001. 1. vydání. New York: The Freedom House, 2001. s. 478-507, 31 s. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0897-8.
 72. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001. s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
 73. REINÖHLOVÁ, Eva. Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik im Vorfeld der EU-Osterweiterung. In Europäische Integrationsbestrebungen auf politischer und regionaler Ebene - Tschechien und Polen. 1. vyd. Chemnitz, SRN: Europäisches Zentrum für Föderalismus -Forschung (EZFF) Tübingen, 2001. s. 54 - 74, 20 s. Occasional Papers, Nr. 25. ISBN 3-9806978-3-5.
 74. 2000

 75. SLANÝ, Antonín. Politické a ekonomické souvislosti transformace české ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlín. 2000.
 76. FILIPOVÁ, Helena. Puškinskije motivy v poeziji V. Vysockogo. In A. S Puškin v evropských a kulturních souvislostech. 2000. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 2000. s. 169-177. Litteraria humanitas VII. ISBN 80-210-2300-7.
 77. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, s. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
 78. SVOBODA, Jiří a Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Lamellar Pearlite Growth in Fe-C System. In High Temperature Material Chemistry,10th International IUPAC Conference. Julich (Germany): Forschungszentrum Julich GmbH, 2000. s. 217-220. ISBN 3-89336-277-0.
 79. VAŠEČKA, Michal. Slovakia country report. NIT 1999-2000. In Karatnycky, A. - Motyl, A. - Piano, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. Nations in Transit 1999-2000. 1. vydání. New York: Freedom House, 2000. s. 398-436. Nations in Transit. ISBN 07658-0773-4.
 80. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví ČR po roce 1990. Czech Business and Trade. Praha: PP Agency ve spolupráci s MPO ČR, 2000, roč. 5, č. 6. ISSN 1211-2208.
 81. KUNC, Josef. Transformace průmyslu na příkladě odvětví TOK. Drgoňa, V. (ed.): Geographical studies. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2000, roč. 7, s. 185-192. ISSN 80-8050-349-4.
 82. 1999

 83. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří NEČA, Jiří PLOCEK, Miroslav NĚMEC a Dana HORÁKOVÁ. Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol. In Tomášek Days 99 - Abstract book. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 1999. s. 27-76.
 84. LEXA, Matej a John M. CHEESEMAN. Genetic manipulation of the location of nitrate reduction and its effects on plant growth. In Plant Nutrition - Molecular Biology and Genetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 59-63. ISBN 0-7923-5716-7.
 85. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. KSČM a koalice levý blok. Formování české levice a otázka transformace komunistické strany. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 2, s. 183-206. ISSN 1211-3247.
 86. HILSCHER, Roman. Linear Hamiltonian systems on time scales: transformations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 1999, roč. 8, 3-4, s. 489-501, 12 s. ISSN 1056-2176.
 87. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace. In Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 105-130.
 88. KUNC, Josef. Transformace průmyslové výroby v okrese Brno venkov. In Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. Sborník 3. slovensko českého akademického semináře. Brno: Rediograph, 1999. s. 37-44. ISBN 80-901844-5-6.
 89. STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politického systému Venezuely (1993-1999). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, č. 4, s. 333-353. ISSN 1211-3247.
 90. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Transformation of Culture and Humanities as a Global Process. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 89-100. 1. ISBN 80-210-2192-6.
 91. 1998

 92. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5.
 93. DOŠLÝ, Ondřej. Transformations of linear Hamiltonian systems - continuous versus discrete. In Equadiff 9 Proceedings. Brno: Masaryk University, 1998. s. 49-61. ISBN 80-210-1940-9.
 94. 1996

 95. NOVOTNÝ, Petr. Zlomové období v pedagogice a jeho odraz v odborném studiu. In K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996. s. 40-42. ISBN 80-85615-29-0.
 96. 1995

 97. DOŠLÝ, Ondřej. Transformations of linear Hamiltonian difference systems and some of their applications. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 1995, roč. 1995, č. 191, s. 250-265. ISSN 0022-247X.
 98. 1994

 99. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
 100. 1993

 101. DOŠLÝ, Ondřej. Principal solutions and transformations of linear Hamiltonian systems. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1993, roč. 28, č. 1, s. 113-120. ISSN 0044-8753.
 102. 1985

 103. VITURKA, Milan. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985. 96 s. Studia Geographica.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 2. 2023 06:06