Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BRINKMAN, Mary Beth, Melanie A. MCGILL, Jonas PETTERSSON, Arthur ROGERS, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, George M. WEINSTOCK, Steven J. NORRIS a Timothy PALZKILL. A novel Treponema pallidum antigen, TP0136, is an outer membrane protein that binds human fibronectin. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2008, roč. 76, č. 5, s. 1848-1857. ISSN 0019-9567.
 2. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. PCR detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v biologickém materiálu. In Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. 2008.
 3. STROUHAL, Michal, Lenka MIKALOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a David ŠMAJS. Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema. In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2008. s. 38-39, 2 s.
 4. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ a David ŠMAJS. Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-20, 2 s. ISBN 978-80-210-4526-2.
 5. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Vladana WOZNICOVÁ a George M. WEINSTOCK. Sequencing and molecular typing of hypervariable loci in the Treponema pallidum genomes: characterizations of type strains and clinical isolates. In Clinical Microbiology and Infection, Volume 14, Issue s7, Abstracts of the 18th ECCMID, P1704. Neuveden: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2008. s. 495. ISSN 1198-743X.
 6. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu. In 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. 2008.
 7. MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS a Vladana WOZNICOVÁ. Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15. ISBN 978-80-210-4526-2.
 8. 2007

 9. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
 10. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. In 51. Studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2007.
 11. STROUHAL, Michal, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Erica SODERGREN, Anita G. AMIN, Jerrilyn K. HOWELL, Steven J. NORRIS a George M. WEINSTOCK. Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2007, roč. 75, č. 12, s. 5859-5866. ISSN 0019-9567.
 12. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL a David ŠMAJS. Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.
 13. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS a Vladana WOZNICOVÁ. Pilotní screening hypervariabilních lokusů v genomu Treponema pallidum u typových kmenů a klinických izolátů. In 24. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Abstrakty. Liberec: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 149-149, 1 s. ISSN 0009-0646.
 14. ČEJKOVÁ, Darina, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, David ŠMAJS a George M. WEINSTOCK. Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies. Chemické Listy, Praha: Asociace českých chemických společností, 2007, roč. 101, č. 5, s. 431-432. ISSN 0009-2770.
 15. 2006

 16. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
 17. 2005

 18. ŠMAJS, David, M. MCKEVITT, J.K. HOWELL, S.J. NORRIS, W.W. CAI, T. PALZKILL a G.M. WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. J. Bacteriol, 2005, roč. 2005, č. 187, s. 1866-1874. ISSN 0021-9193.
 19. 2004

 20. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, S.J. NORRIS a G.M. WEINSTOCK. Genome differences and detection of pathogenic Treponema pallidum subspecies. Clin. Microbiol. Infec., 2004, roč. 10, č. 3, s. 451-452. ISSN 1198-743X.
 21. WOZNICOVÁ, Vladana. Přímý průkaz Treponema pallidum v diagnostice syfilis. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 53, č. 3, s. 121-125. ISSN 1210-7913.
 22. 2003

 23. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum species. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 3 - 4, 1 s. ISBN 80-210-3053-4.
 24. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 297-298. ISSN 0009-2770.
 25. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Komparativní genomika patogenních poddruhů treponema pallidum. In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 14.
 26. MATĚJKOVÁ, Petra a David ŠMAJS. Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum. In Abstrakta 47. Studentské vědecké konference. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 15 - 16, 1 s.
 27. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. FEMS Congress of European Microbiologists, Slovenia, Ljubljana: FEMS, 2003, roč. 1, č. 1, s. 459. ISSN 0378-1097.
 28. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 311. ISSN 0009-2770.
 29. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profiling of treponemes grown in rabbits. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 12. ISBN 80-210-3053-4.
 30. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transkriptom spirochety Treponema pallidum: úroveň genové exprese během experimentální infekce králíků. In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 14 - 15, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 07:47