Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. PŘENOSIL, Václav a František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
  2. 2013

  3. AMIRI, Moslem, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Digital Data Processing of Stilbene. In Dora Merelli. Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on. first. Marseille, France: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1046-5. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010.
  4. MRAVEC, Filip a Václav PŘENOSIL. Online spectrum processor. 2013.
  5. JEVICKÝ, Jiří, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC a Václav PŘENOSIL. Pulse separation charakteristic based on their approximation. In Miroslav Hrubý. international conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno: University of Defence, 2013. s. 1-8, 200 s. ISBN 978-80-7231-920-6.
  6. 2012

  7. MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 08:40