Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.

  2020

  1. TULINSKÁ, Hana. STUDENTS AND TEACHERS ONLIFE: LISTENING TO INFORMATION LITERACY NEEDS. In DisCo conference. 2020.

  2013

  1. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013. s. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  3. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
  3. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008. 14 s.
  4. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008. s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  5. HORYNA, Břetislav. In unum vertere? Univerzita dnes. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2008, roč. 16, č. 1, s. 1-4. ISSN 1210-6658.
  6. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
  7. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
  8. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
  9. ADÁMEK, Vladimír. Samospráva a financování veřejných vysokých škol deset let po přijetí zákona o vysokých školách. In Dny práva - 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 2-10. ISBN 978-80-210-4733-4.
  10. MRKÝVKA, Petr. Teisės fakultetas BRNO - Šiandien. Brno: PrF, 2008. 9 s.
  11. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 118-122. ISBN 978-80-86575-17-9.
  12. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. In KLAPKO, Dušan. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 63-71, 8 s. ISBN 978-80-210-4676-4.

  2007

  1. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
  3. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  4. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
  5. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
  6. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  7. MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň at 65. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 7-10. ISSN 1212-0391.
  8. PROKOP, Pavol, Andrea LEŠKOVÁ, Milan KUBIATKO a Carla DIRAN. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education. 2007, roč. 29, č. 7, s. 895-907. ISSN 0950-0693.
  9. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 269-270. ISSN 1210-9126.
  10. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Using ECTS in Europe. In ECTS Credits / ECTS Label. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-57. ISBN 978-80-210-4441-8.
  11. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2007. s. 25-42. ISBN 978-80-86575-34-6.

  2006

  1. MACEK, Petr. K nedožitým 70. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39/2006, č. 1, s. 47-48. ISSN 1210-9126.
  2. MACEK, Petr. Leoš Janáček a jeho odkaz Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. 1. vyd. Brno: Konzervatoř Brno, 2006. s. 213-218, 7 s. ISBN 80-87005-00-7.
  3. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7.
  4. ŠMÍD, Vladimír. Zveřejňování závěrečných prací na vysokých školách. In Konference Pedagogický software 2006. Sborník příspěvků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 1-2. ISBN 80-85455-64-1.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  2. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
  3. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
  4. MACEK, Petr. Postskriptum aneb Brněnská muzikologie v současnosti. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. s. 235-238. ISBN 80-86791-28-9.
  5. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
  6. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
  7. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  3. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
  5. MALACH, Antonín. Strukturální vývoj vysokoškolského ekonomického a manažerského vzdělávání. In Podniková ekonomika a management. 1. vydání. MU Brno: MU Brno, 2004. s. 69-74, 5 s. ISBN 80-210-3414-9.
  6. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.

  2003

  1. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154.

  2002

  1. NEČAS, Svatopluk. Celoživotní vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě v Brně. Pojistné rozhľady. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2002, č. 1, s. 18. ISSN 1335-1044.
  2. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací. Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  4. KOSTROŇ, Lubomír. Přemýšlení nad Velkou chartou univerzit. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 3 s. Univerzitní noviny č.1.
  5. NEČAS, Svatopluk. Smlouva o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9., č. 2, s. 18-19. ISSN 1211-6866.
  6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě. In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002. s. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.
  7. KOSTROŇ, Lubomír. Význam rozvoje lidských zdrojů na vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 3 s. Univerzitní noviny č.2.
  8. NEČAS, Svatopluk. Vzdělávání zaměstnanců v pojišťovnictví na MU v Brně. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2002, roč. 79., č. 3, s. 15. ISSN 0032-2393.

  2001

  1. MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001. s. 82-88. ISBN 80-214-1560-6.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Hana KOŠTÁLOVÁ, Kateřina KUBEŠOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. RWCT pro vysokoškolské učitele. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2001, roč. 8, č. 5, s. 6. ISSN 1210-6313.
  3. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
  4. ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In Seminář EUNIS'2001. Sborník příspěvků. Nečtiny: EUNIS-CZ, 2001. s. 1-6.

  2000

  1. BRANDEJS, Michal, Iva HOLLANOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. IS pro univerzitu ve třetím tisíciletí. In UNIFOS 2000, univerzitné informačné systémy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. s. 27-32. ISBN 80-7137-713-9.
  2. PAZDZIORA, Jan a Michal BRANDEJS. University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings. First Edition. Setúbal, Portugal: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000. s. 467-471. ISBN 972-98050-1-6.

  1999

  1. VANĚK, Jiří. II. stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 1. vyd. Praha: EUROtisk s.r.o., 1999. 2 s. Kdo je kdo ve stomatologii. ISBN 80-902586-1-1.
  2. PAVELKA, Jiří. Komunikační strategie pro přijímací řízení na vysoké školy. Několik přísloví, rad a doporučení. In Chci se dostat na vysokou školu! 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 1999. s. 9-26. Chci se dostat na vysokou školu! ISBN 80-85947-35-8.

  1996

  1. ZOUNEK, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948-1949. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 299-312. ISSN 0862-3384.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 18:52