Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008, 117 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2557-4.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Tax Evasion in the Czech Republic. In A Brief Introduction to Czech Law. USA: AICELS, 2008, 11 s. ISBN 978-0-692-00045-8.

  2007

  1. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti hospodaření a nakládání s majetkem územní samosprávy. In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: MU ESF, 2006, s. 48-52. ISBN 80-210-4086-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti municipalit. In Daně - teorie a praxe 2006. první. Brno: Akademie STING, 2006, s. 13-15. ISBN 80-86342-59-X.

  2005

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty v České republice. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Roč. 5, č. 14, s. 128-144, 7 s. ISSN 1213-8770.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Intrakomunitární obchod EU a daň z přidané hodnoty v ČR. In Evropské finanční systémy. Brno: MU ESF, 2005, s. 44-48. ISBN 80-210-3753-9.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002, s. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.

  2000

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, s. 60-67. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 02:04