Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. REBOK, Tomáš a Petr HOLUB. Distributed Synchronous Infrastructure for Multimedia Streams Transmission and Processing. In Networking Studies II : Selected Technical Reports. Praha: CESNET z.s.p.o., 2008. s. 147-169. ISBN 978-80-254-2151-2.
   URL
   Název česky: Distribuovaná synchronní infrastruktura pro distribuci a zpracování proudů multimediálních dat
   Informatika. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: distributed synchronous infrastructure;stream processing;multimedia content distribution;DiProNN;virtualisation;virtual machines
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 26. 4. 2011 16:40.

  2007

  1. REBOK, Tomáš a Petr HOLUB. Distributed Synchronous Infrastructure for Multimedia Streams Transmission and Processing. CESNET z.s.p.o., 2007. 22 s. 19/2007.
   URL
   Název česky: Distribuovaná synchronní infrastruktura pro distribuci a zpracování proudů multimediálních dat
   Informatika. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: distributed synchronous infrastructure;stream processing;multimedia content distribution;DiProNN;virtualisation;virtual machines
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 26. 3. 2008 13:29.
  2. DENEMARK, Jiří, Miroslav RUDA a Luděk MATYSKA. Magrathea -- Grid Management Using Virtual Machine. In Cracow Grid Workshop '06. Krakow, Polsko: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. s. 138-145. ISBN 83-915141-7-X.
   Název česky: Magrathea -- management Gridu s vyuzitim virtualnich stroju
   Název anglicky: Magrathea -- Grid Management Using Virtual Machine
   RIV/00216224:14330/07:00022788 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
   Denemark, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Ruda, Miroslav (203 Česká republika, domácí) -- Matyska, Luděk (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Grids; virtual machines; VM management

   Změnil: Mgr. Miroslav Ruda, učo 1284. Změněno: 11. 4. 2012 15:01.
  3. DENEMARK, Jiří a David ANTOŠ. Network Overhead in Virtual Machines. Lyngby, Denmark: TERENA Networking Conference TNC2007, 2007.
   URL
   Název česky: Režie síťových operací ve virtuálních strojích
   RIV/00216224:14610/07:00022103 Audiovizuální tvorba. Počítačový hardware a software. angličtina. Česká republika.
   Denemark, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Antoš, David (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: virtual machines; network overhead; IPv6

   Změnil: RNDr. David Antoš, Ph.D., učo 3077. Změněno: 26. 5. 2007 09:06.
  4. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007. s. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.
   SpringerLink
   Informatika. angličtina.
   Klíčová slova anglicky: grid; services; virtual machines; trusted platform module
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Martin Kuba, Ph.D., učo 3988. Změněno: 23. 1. 2008 10:09.
  5. ANTOŠ, David, Igor PETERLÍK, Jiří DENEMARK a Luděk MATYSKA. Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. s. 51-54. ISBN 978-80-244-1687-8.
   Název anglicky: Virtualisation of Large Computation Infrastructure
   RIV/00216224:14330/07:00022109 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. čeština. Česká republika.
   Antoš, David (203 Česká republika, garant, domácí) -- Peterlík, Igor (703 Slovensko, domácí) -- Denemark, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Matyska, Luděk (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: virtual machines; performance
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Igor Peterlík, Ph.D., učo 39642. Změněno: 4. 2. 2014 13:47.

  2006

  1. REBOK, Tomáš. VM-based Distributed Active Router Design. In MEMICS 2006. Mikulov, 2006. s. 190-197. ISBN 80-214-3287-X.
   Název česky: Distribuovaný aktivní směrovač s podporou virtuálních strojů

   Klíčová slova anglicky: virtual machines;active router;distributed architecture;ARTP
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 11. 12. 2006 11:33.
Zobrazeno: 7. 12. 2023 05:21