Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT, Paolo CAPODIECI, Milan KONEČNÝ, Václav TALHOFER, Ota ČERBA a Zbyněk KŘIVÁNEK. Dynamic Geospatial Infrastructure for Forest Fires. In MUSIL, Marek a Jan JEŽEK. Proceedings of IST-Africa. Windhoek: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2008. s. 60-67, 260 s. ISBN 978-1-905824-07-6.
  2. ŘEZNÍK, Tomáš. Metadata in Risk Management. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 421-426, 5 s. ISBN 978-80-210-4600-9.

  2007

  1. CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 s. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8.
  2. KOUŘIL, Daniel, Ondřej KRAJÍČEK, Martin KUBA a Michal PROCHÁZKA. Message Level Security For Grid Services Using S/MIME. In Distributed and Parallel Systems (DAPSYS). Springer US, 2007. s. 123-131. ISBN 978-0-387-69857-1.
  3. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL a Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-9.
  4. ŘEZNÍK, Tomáš. Standard ISO 19115 pro krizové řízení. In Sborník přednášek 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Geoinformatika pro každého. Mikulov: MSD, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-86633-79-4.
  5. PITNER, Tomáš. Web 2.0 - příklady, technologie a problémy. In Sborník konference Tvorba software. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 164-171. ISBN 978-80-248-1427-8.

  2006

  1. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. 6th International Conference on Knowledge Management. Graz: IICM, 2006, roč. 6, č. 1, s. 120-128, 260 s. ISSN 0948-6968.
  2. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. Journal on Universal Knowledge Management (J.UKM). Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 3/2006, č. 9, s. 271-181, 290 s. ISSN 0948-6968.
  3. KUBA, Martin a Miloš LIŠKA. Web Service Based Knowledge Grid for Biomedicine. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. s. 191-193. ISBN 953-233-018-6.

  2005

  1. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2005. s. 189-192. ISBN 80-7368-081-5.
  2. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER a Miroslav KUBÁSEK. Digital Library for PDA Facilities. In PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2005. Qawra, Malta: IADIS Press, 2005. s. 169-175, 329 s. ISBN 972-8939-02-7.
  3. KRAJÍČEK, Ondřej. GSIP -- Invocation Architecture for Scalable High-Performance Web Services. 1. vyd. 2005. 67 s.
  4. KUBA, Martin. Tutoriál Web Services. XXVI. konference EurOpen.CZ. Monínec, 2005.

  2004

  1. KRAJÍČEK, Ondřej a Petr HOLUB. GSIP - An Alternative Web Services Invocation Protocol. In Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems (EUNIS). 1. vyd. 2004. 6 s. ISBN 961-6209-46-9.

  2003

  1. KRAJÍČEK, Ondřej a Petr HOLUB. Portable and Efficient Replacement for Web Services Messaging Protocol. Budapest, Hungary: Microsoft Research, 2003. MSR Academic Conference.
  2. KUBA, Martin. Web Services. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. 2003, roč. 13, č. 3, s. 9-14. ISSN 1212-0901.
  3. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 239. ISBN 80-210-3223-5.

  2002

  1. PITNER, Tomáš. Webové služby - co, proč, jak a za kolik. In Informační technologie pro praxi. 1. vyd. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2002. s. 75-81. ISBN 80-85988-79-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 05:37