Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PAŘILOVÁ, Tereza. Determining Dyslexic User Model Membership Using Fuzzy Approach. In Antonio J. Tallón-Ballesteros, Kaicheng Li. Fuzzy Systems and Data Mining IV. 309. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2018. s. 3-11. ISBN 978-1-61499-926-3. doi:10.3233/978-1-61499-927-0-3.
 2. PAŘILOVÁ, Tereza. DysHelper – The Dyslexia Assistive Approach User Study. In Miesenberger, K.; Kouroupetroglou, G. Computers Helping People with Special Needs:16th International Conference, ICCHP 2018. LNCS. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 478-485. ISBN 978-3-319-94276-6. doi:10.1007/978-3-319-94277-3_74.
 3. 2016

 4. BUČKOVÁ, Hana, Hana NOSKOVÁ, Romana BORSKÁ, Kamila RÉBLOVÁ, B. PINKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, L. KOPEČKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Jitka NĚMEČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Z. NAGY, Karel VESELÝ, Markéta HERMANOVÁ, Kristýna STEHLÍKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Autosomal recessive congenital ichthyoses in the Czech Republic. British Journal of Dermatology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 174, č. 2, s. 405-407. ISSN 0007-0963. doi:10.1111/bjd.13918.
 5. 2015

 6. FOROUTANNEJAD, Cina, Jan VÍCHA, Radek MAREK, Michael PATZSCHKE a Michal STRAKA. Unwilling U-U bonding in U2@C80: cage-driven metal-metal bonds in di-uranium fullerenes. Physical Chemistry Chemical Physics. Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 17, č. 37, s. 24182-24192. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C5CP04280A.
 7. 2014

 8. DOBISOVÁ, Tereza a Jan HEJÁTKO. Automated Microscopy in Forward Genetic Screening of Arabidopsis. In Žárský V. Plant Cell Morphogenesis: Methods and Protocols. New York: Humana Press, 2014. s. 53-66. ISBN 978-1-62703-642-9. doi:10.1007/978-1-62703-643-6_4.
 9. MUSILOVÁ, Milena, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martin ČULEN, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. American Journal of Hematology. Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 10, s. 1016-1017. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23794.
 10. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jaroslav BRICHTA, Petr PAVLÍK, Ivo ŘÍHA a Petr NĚMEC. Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2014, roč. 15, č. 6, s. 324-328. ISSN 1213-1814.
 11. KUČEROVÁ, Jana, Amit Suresh KHAIRNAR, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Zenon STARČUK JR. a Irena REKTOROVÁ. Diffusion tensor imaging detects dopaminergic neuronal degeneration in methamphetamine animal model of Parkinson's disease. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1211-7579.
 12. FARKA, Zdeněk, David KOVÁŘ a Petr SKLÁDAL. Piezoelectric biosensors for detection of microorganisms. In Libuše Trnková. XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 32-35. ISBN 978-80-210-6842-1.
 13. KEJNOVSKÝ, Eduard a Matej LEXA. Quadruplex-forming DNA sequences spread by retrotransposons may serve as genome regulators. Mobile Genetic Elements. Landes Bioscience, 2014, roč. 4, č. 1, s. "e28084", 4 s. ISSN 2159-256X. doi:10.4161/mge.28084.
 14. KOVAŘÍKOVÁ, Alena, Renata HÉŽOVÁ, Josef SROVNAL, Martina LOJOVÁ a Ondřej SLABÝ. ROLE MIKRORNA V MOLEKULÁRNÍ PATOLOGII KARCINOMU JÍCNU A JEJICH POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ V KLINICKÉ ONKOLOGII. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 2, s. 87-96. ISSN 0862-495X.
 15. DEGTJARIK, Oksana, Radka DOPITOVÁ, Blanka PEKÁROVÁ, Tomáš KLUMPLER, Jakub HORÁK, Petra BORKOVCOVÁ, Eliška NEJEDLÁ, David ŘEHA, Sandra PUEHRINGER, Olga OTRUSINOVÁ, Séverine JANSEN, Michal KUTÝ, Manfred S. WEISS, Vladimír SKLENÁŘ, Jaromír MAREK, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Ivana KUTÁ-SMATANOVÁ, Lubomír JANDA a Jan HEJÁTKO. Structural Biology in Use : NMR, X-ray and Molecular Dynamics Modeling in Study on Multistep Phosphorelay Signaling in Plants. In 6. Metodické dny. 2/2014. 2014. s. 52-52. ISSN 1213-6670.
 16. VÁCHA, Robert, S. LINSE a M. LUND. Surface Effects on Aggregation Kinetics of Amyloidogenic Peptides. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2014, roč. 136, č. 33, s. 11776-11782. ISSN 0002-7863. doi:10.1021/ja505502e.
 17. KUČEROVÁ, Jana, Katarína TABIOVÁ, Filippo DRAGO a Vincenzo MICALE. Therapeutic Potential of Cannabinoids in Schizophrenia. Recent Patents on CNS Drug Discovery. Nizozemsko: Bentham Science Publishers B.V., 2014, roč. 9, č. 1, s. 13-25. ISSN 1574-8898. doi:10.2174/1574889809666140307115532.
 18. BEDNAŘÍK, Antonín, Iva TOMALOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Thin-layer chromatography combined with diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 1364, October, s. 271-275. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2014.08.069.
 19. CHRASTINA, Jan, Dušan HRABOVSKÝ, Marta ZVAROVÁ, Ivo ŘÍHA a Zdeněk NOVÁK. Vliv antikoagulační a antiagregační terapie na rozsah, vývoj a prognózu kraniocerebrálního poranění. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 1, s. 77-84. ISSN 0001-5415.
 20. MEDUŇA, Mojmír, Claudiu Valentin FALUB, Fabio ISA, Daniel CHRASTINA, Thomas KREILIGER, Giovanni ISELLA, Alfonso TABOADA, Philippe NIEDERMANN a Hans VON KÄNEL. X-Ray Nano-Diffraction on Epitaxial Crystals. Quantum Matter. American Scientific Publishers, 2014, roč. 3, č. 4, s. 290-296. ISSN 2164-7615. doi:10.1166/qm.2014.1127.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2022 03:36