Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HALBERG, Franz, T. KENNER, Bohumil FIŠER and Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. 304 pp. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 2. 2007

 3. MELUZÍN, Jaroslav. Kapitola 7.5. Echokardiografie (Chapter 7.5. Echocardiography). In Štejfa a spol. Kardiologie, 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2007. p. 117-127. 3,, přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
 4. PANOVSKÝ, Roman. Kardiologie (Cardiology). Edited by Miloš Štejfa. In Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. p. 476-481. Kapitoly 19.3.1.-19.3.6. ISBN 978-80-247-1385-4.
 5. 2006

 6. DOSTÁLEK, Miroslav. Strucna farmakokinetika a farmakodynamika (Concise pharmacodynamics and pharmacokinetics). Praha ČR: Grada, 2006. 5 pp. Kardiologie. ISBN 978-80-247-1385.
 7. 2004

 8. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR and Jiří PODLAHA. Pseudoaneurysm and invasive cardiology. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, vol. 77, 5-6, p. 307. ISSN 1211-3395.
 9. 1999

 10. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ and Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi (Exercise testing in patients in clinic and out patients). první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 pp. ISBN 80-7169-217-9.
 11. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ and Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi (Exercise testing in patients in clinic and out patients). první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 pp. ISBN 80-7169-217-9.
Display details
Displayed: 27/9/2021 17:25