Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2003

  1. KRMÍČKOVÁ, Helena. Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 a ÖNB 4940 (Lost archetype of the Vienna ÖNB 4040 and Prague PUK XI D 9 manuscripts). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, C 48/2001, No 1, p. 89-98. ISSN 0231-7710.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii (Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001, 7 pp. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
  2. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka (The Philosophical Thought of Květoslav Chvatík). Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 6/2000, příloha 2, p. 10-31. ISSN 1212-5547.

  2000

  1. SPURNÝ, Lubomír. Goethe und Schenker (Goethe and Schenker). In Goethe in Olmütz. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2000, p. 163 - 167. ISBN 80-244-0184-3.
  2. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities). In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 113-125. ISBN 80-210-1994-8.
Display details
Displayed: 25/7/2024 22:04