Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický (Umberto Eco hisperic). Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, No 9, p. 35-37. ISSN 1211-9938.
   Name in Czech: Umberto Eco hisperický
   Name (in English): Umberto Eco hisperic
   RIV/00216224:14210/13:00071449 Article in a journal. History. Czech. Czech Republic.
   Svobodová, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Umberto Eco; aesthetics; medieval age; symbol; allegory

   Changed by: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Changed: 24/11/2016 11:47.

  2005

  1. TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu (Symbol and Symbolism in Law). 2005.
   Akademie heraldických nauk ČR, o.s.
   Name in Czech: Symbol a symbolika v právu
   Name (in English): Symbol and Symbolism in Law
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: symbol; symbolism; law;

   Changed by: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D., učo 71. Changed: 4/4/2010 10:33.
  2. KLVAČ, Pavel and Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005, p. 11-12.
   Name in Czech: Symbolická dimenze lesa

   Keywords in English: wilderness; forest; landscape; nature; symbol
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: Mgr. Radim Lokoč, učo 156036. Changed: 15/12/2006 09:51.

  2004

  1. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění (Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, vol. 2004, 1-2, p. 105-116. ISSN 0014-1291.
   Name (in English): Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon

   Keywords in English: Hans-Georg Gadamer; Art; Theory of Art; Game; Symbol; Celebration

   Changed by: Mgr. David Filip, Ph.D., učo 16378. Changed: 17/11/2004 17:31.

  2002

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA and Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
   URL
   Name (in English): Special phenomena by ROR and its symbolic potential
   RIV/00216224:14230/02:00006405 Presentations at conferences. Psychology. English. Italy.
   Humpolíček, Pavel (203 Czech Republic, guarantor) -- Svoboda, Mojmír (203 Czech Republic) -- Slobodník, Roman (203 Czech Republic)
   Keywords in English: The Rorschach test; The Scenotest; symbol; special phenomena; clinical psychology
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
   International impact: yes

   Changed by: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Changed: 30/8/2010 09:01.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii (Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001, 7 pp. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
   Name (in English): Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy

   Keywords in English: archetype; symbol; deep hermeneutics; collective unconsciousness; H.-G. Gadamer; Paul Ricoeur; methodology of humanities

   Changed by: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Changed: 2/5/2001 17:53.

  2000

  1. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities). In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 113-125. ISBN 80-210-1994-8.
   Name (in English): To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities
   Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: symbol; archetype; actualization; hermeneutics

   Changed by: Hana Holmanová, učo 1028. Changed: 1/11/2004 11:10.

  1999

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999, p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
   Name (in English): Imagination as The Dynamic Aspect of our Being
   RIV/00216224:14410/99:00002167 Chapter(s) of a specialized book. Psychology. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: art; education; imagination; symbol; child; creativity thinking

   Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 2/1/2001 11:44.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999, 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
   Name (in English): Symbol in childrenexpresion

   Keywords in English: symbol;art;education;child

   Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 2/6/2005 11:50.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.
   Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 09:40.
   Identification numbers: 3201013295, 3201013296, 3201013297, 3201013298, 3201013299, 3201013300, 3201013301, 3201029527, 3201029528, 3201029529, 3201029530, 3201029531, 3201029532, 3201029750, 3201029751, 3201029752, 3201029753

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA, 1995, p. 40-48.
   Name (in English): The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion
   RIV: Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education of art; media; visual communication; symbol

   Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 09:54.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992, 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1.
   Name (in English): A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text
   RIV: Chapter(s) of a specialized book. Literature, mass media, audio-visual activities. Czech. Czech Republic.
   Pavelka, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Symbol; Metaphor; Means of Expression; Text

   Changed by: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Changed: 5/3/2009 14:57.
   Identification numbers: 257R086559
Displayed: 23/5/2024 15:06