Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

  1. HORKÁ, Hana and Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. (ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS). In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. p. 66-76, 12 pp. ISBN 80-7042-376-5.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1st ed. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 4.6.1999, 4 pp.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie (Introduction to Cognitive Psychology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 pp. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
Display details
Displayed: 7/12/2023 01:11