Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, p. 84-93. ISSN 1211-4669.
  Name (in English): The Perception of a Musical Work
  RIV/00216224:14410/08:00051004 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Audyová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: perception of a musical work; listening; "language" of music; paradigm; listening test
  Reviewed: yes

  Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 17:30.
 2. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla se zřetelem ke členění hudebního proudu (The Perception of the Musical Work with Regard to the Articulation of the Musical Stream). Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2008, neuveden, No 3, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1802-6540.
  URL
  Name (in English): The Perception of the Musical Work with Regard to the Articulation of the Musical Stream
  RIV/00216224:14410/08:00051003 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Audyová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: perception of a musical work; listening; "language" of music; articulation of the musical stream
  Reviewed: yes

  Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 17:50.
Displayed: 27/6/2022 23:39