Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. (Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals). In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
  2. 2001

  3. DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN and Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. 336 pp. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7.
Display details
Displayed: 25/9/2023 06:25