Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. KUCBEL, Maroš. Normative Textual Representation of Mathematical Formulae. Sojka, Petr (školitel diplomové práce). Brno, 63 s. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 50 pp.
 2. 2012

 3. BOUCHE, Thierry, Alexander NOWINSKI, Petr SOJKA and Volker SORGE. Le projet EuDML : état des lieux et premiers résultats (invited talk 1.3.2012, Colloquium UJF, Grenoble, FR) (Project EuDML: First Results (invited talk 1.3.2012, Colloquium UJF, Grenoble, FR)). In Le colloquium a généralement lieu, Institut Fourier, Grenoble. 2012.
 4. 2009

 5. KOPEČEK, Ivan and Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009. p. 157-165, 9 pp. ISBN 978-9973-37-516-2.
 6. BAZALOVÁ, Barbora. HEAG Project Expert. : European Agency for Development in Special Needs Education, 2009.
 7. 2008

 8. PLHÁK, Jaromír. Dialogue Based Text Editing. In 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer-Verlag, 2008. p. 649-655, 7 pp. ISBN 978-3-540-87390-7.
 9. SEIDENGLANZ, Daniel. Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy (Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility). Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, vol. 2008, No 14, p. 143-148. ISSN 1213-7901.
 10. BÁRTEK, Luděk and Jaromír PLHÁK. Visually Impaired Users Create Web Pages. In 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Berlin: Springer-Verlag, 2008. p. 466-473, 8 pp. ISBN 3-540-70539-2.
 11. 2007

 12. COLLIER, Aaron Marc. Accessibility Online. The Messenger, Brno: PdF MU, 2007. ISSN 1214-6676.
 13. SEIDENGLANZ, Daniel. Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility. In The Vital City: 10th Anniversary Conference of EURA. 2007.
 14. TONEV, Petr and Hana JOKLOVÁ. Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v 'moravských' krajích (Accessibility of municipalities with extended powers in the Moravian regions). In Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. p. 197-208, 20 pp. ISBN 978-80-210-4325-1.
 15. 2002

 16. VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU (Regional anf economic continuities of integration process of the Czech Republic into EU). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 59 pp. Studie NHJH 4/2002.
 17. 2001

 18. VITURKA, Milan. Makroekonomické souvislosti rozvoje krajů ČR (Macroeconomic continuities of development of regions of the C.R.). In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. p. 33-62. ISBN 80-210-2748-7.
Display details
Displayed: 9. 4. 2020 13:30