Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2006

  1. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ and Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, 141B, No 7, p. 729-730. ISSN 1552-4841.

  2003

  1. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu" (Editorial on the study "Valončík O et al.: Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu"). Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, vol. 49, No 3, p. 164-1652, 2 pp. ISSN 0042-773X.

  2002

  1. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ and Jindřich ŠPINAR. Polymorphisms in ACE and angiotensinogen genes in chronic heart failure. Journal of Hypertension. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, vol. 20, No 4, p. 25. ISSN 0952-1178.

  2001

  1. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH and Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 2001, vol. 164, No 2, p. 197-201. ISSN 1073-449X.
  2. ŠERÝ, Omar, Vladimír ZNOJIL, Petr POPOV, Vladimír ŠIMEK, Vladimír MIKEŠ and Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a angiotensinkonvertáza - předběžné výsledky asociační studie (Alcoholism and ACE - preliminary results of the association study). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, vol. 5, Suppl. 1, p. 32. ISSN 1211-7579.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK and Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, vol. 72, No 1, p. 85-89. ISSN 0022-3492.
  4. CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, p. 9. ISSN 0268-1161.
  5. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. p. 19-22. ISBN 963 661 480 6.
  6. ŠERÝ, Omar, Veronika VOJTOVÁ and Petr ZVOLSKÝ. The Association Study of DRD2, ACE and AGT Gene Polymorphisms and Metamphetamine Dependence. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2001, vol. 50, No 1, p. 43-50. ISSN 0862-8408.

  2000

  1. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Miloslav KUKLETA. Genetic aspects of behavioral factors in recruting campaign of control groups for case-control study. Homeostasis. Praha: Found. of Stress Prev. and Behav. Med., 2000, vol. 40, 3-4, p. 147-148. ISSN 0960-7560.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA and Věra SEMRÁDOVÁ. Některé genetické aspekty kožních T-lymfomů. (Some genetic aspects of cutaneous T-cell lymphomas). Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, vol. 75, No 2, p. 59-63. ISSN 0009-0514.

  1999

  1. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ and Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, vol. 103, No 4, p. 702-708. ISSN 0091-6749.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ and Vladimír ZNOJIL. DDMT and IIMT genotype combinations of angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. Homeostasis. Praha, 1999, vol. 39, 3-4, p. 90-94. ISSN 0960-7560.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ and Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, vol. 113, No 3, p. 494. ISSN 0022-202X.

  1998

  1. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ and Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, vol. 53, No 6, p. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
Display details
Displayed: 9/12/2023 18:29