Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  2. 2005

  3. ŠTEFL, Richard and Frederic ALLAIN. A novel RNA pentaloop fold involved in targeting ADAR2. RNA. 2005, vol. 11, No 5, p. 592-597. ISSN 1355-8382.
Display details
Displayed: 30/5/2023 18:48