Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

 1. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? (Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?). In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 143-163, 20 pp. ISBN 80-210-3611-7.
  Name in Czech: Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti?
  Name (in English): Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?
  RIV: Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Molek, Pavel (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Denial of justice; administrative justice; active legitimation
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., učo 14484. Changed: 4/6/2008 11:49.
Displayed: 28/6/2022 00:08