Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. FICOVÁ, Adéla and Karolína STEHLÍKOVÁ. Three Wishes for Cinderella : Fitting a Czech shoe to a Norwegian foot. Journal of Scandinavian Cinema. Intellect Books, vol. 11, No 1, p. 89-102. ISSN 2042-7891. doi:10.1386/jsca_00040_1. 2021.

  2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Pavla. Une ancienne traduction de La Nouvelle Astrée "ad usum delphini"? La double lecture du texte (An old translation of La Nouvelle Astrée « ad usum delphini »? Double reading of the text). Meta : Journal des traducteurs. Montréal: Les Presses de l Université de Montréal, vol. 65, No 3, p. 665-686. ISSN 0026-0452. doi:10.7202/1077408AR. 2020.

  2016

  1. DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ and Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu (From vulnerability to resiliency : adaptation of rural areas to climate change). 1st ed. Brno: ZO ČSOP Veronica. 64 pp. ISBN 978-80-87308-32-5. 2016.

  2014

  1. KOLEJKA, Jaromír. Gol´fovoje pole kak načalo dal´nějšich izmeněnij sovremennogo kul´turnogo landšafta (Golf course as the beginning of further changes of the present cultural landscape). Geografičeskij vestnik. Perm´: Permskij gosudarstvennyj nacional´nyj issledovatel´skij universitět, vol. 31, No 4, p. 7-17. ISSN 2079-7877. 2014.

  2010

  1. BUBENÍČEK, Petr and Lucie ČESÁLKOVÁ. Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem. (Adaptation Studies at a Crossroads. Interview with Thomas Leitch.). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, vol. 22, No 1, p. 131-141, 9 pp. ISSN 0862-397X. 2010.

  2008

  1. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia (Adaptation problems of university students at the beginning of the university study). In Svatoš, T., Doležalová, J. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. září 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus. p. 383-390. ISBN 978-80-7041-287-9. 2008.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia (Adaptation problems of university students at the beginning of the university study). In Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). ISBN 978-80-7041-958-8. 2008.

  2007

  1. HONĚK, Alois, Zdena MARTINKOVÁ, Pavel SASKA and Stanislav PEKÁR. Size and taxonomic constraints determine the seed preferences of Carabidae (Coleoptera). Basic and Applied Ecology. Germany: Elsevier, vol. 8, No 4, p. 343-353. ISSN 1439-1791. 2007.
  2. HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA and Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. vol. 116, No 8, p. 1311–1322. ISSN 0030-1299. 2007.
  3. BRYCHOVÁ, Alice. Úloha jazykového portfolia v přípravě budoucích učitelů cizího jazyka (Function of a Language Portfolio in Pregraduated Studies of Language Teachers). In HAVLÍČKOVÁ, Helena and Světlana HANUŠOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita. p. 47-54. ISBN 978-80-210-4480-7. 2007.

  2005

  1. BUBENÍČEK, Petr. Bestiální tragikomika Juraje Herze (Bestial tragicomicality of Ladislav Fuks). Domácí kino (Computer). Computer Press Média, vol. 2005, No 2, p. 74, 2005.
  2. CAGAŠ, Petr and Zuzana KOCÁBOVÁ. Je ADHD evoluční adaptací? Psychologie dnes. Praha: Portál, 11. ročník, číslo 1, p. 33-35. ISSN 1212-9607. 2005.
  3. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Maladaptace dětí v prostředí základních škol (Maladaptation of basic school pupils). In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 29. ISBN 80-244-1059-1. 2005.
  4. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 82. 2005.

  2004

  1. OMESOVÁ, Marie. Meiofauna tekoucích vod a její adaptace k prostředí (Meiofauna in running waters and its adaptations to the biotop). In Zoologické dny, Brno 12-13 února 2004, Sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR. p. 54. ISBN 80-903329-1-9. 2004.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils Optimal School Adaptation Factors. In Řehulka Evžen et al. and Řehulka Evžen et al. Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.). 1st ed. Brno: Paido a Masarykova univerzita v Brně. p. 429-438. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.

  2002

  1. LEXA, Matej, Todor Nikolaev GENKOV and Břetislav BRZOBOHATÝ. Inhibitory effects of elevated endogenous cytokinins on nitrate reductase in ipt-expressing tobacco are eliminated by short-term exposure to benzyladenine. PHYSIOLOGIA PLANTARUM. Copenhagen: Munksgaard, vol. 115, No 2, p. 284-290. ISSN 0031-9317. 2002.

  2001

  1. ŠIMKOVÁ, Andrea, Yves DESDEVISES, Milan GELNAR and Serge MORAND. Morhometric correlates of host specificity in Dactylogyrus species (Monogenea) parasites of European Cyprinid fish. Parasitology. United Kingdom: Cambridge University Press, vol. 123, -, p. 169-177. ISSN 0-521-57637-7. 2001.
  2. ŠIMKOVÁ, Andrea, Yves DESDEVISES, Milan GELNAR and Serge MORAND. Morphometric correlates of host specificity in Dactylogyrus species (Monogenea) parasites of European Cyprinid fish. Parasitology. UK, vol. 123, No 2, p. 169-177. ISSN 0031-1820. 2001.

  2000

  1. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation. p. 1-150. ISBN 1523-9764. 2000.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika (Etics, Morality, and Politics). In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava. p. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1. 1998.

  1996

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva, Jaroslav POKORNÝ and Johana KUDLÁČKOVÁ. Sofoklés, Oidipús král. (Sophocles, Oedipus the King). In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo. p. 69-114, 45 pp. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3. 1996.
Display details
Displayed: 14/4/2024 23:21