Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2003

  1. DENGLEROVÁ, Denisa. Srovnání výsledků metod analýzy položek v klasické testové teorii a teorii odpovědi na položku (Comparison of Item Response Theory and Clasiccal Test Theory). Edited by Tomáš [psycholog] Urbánek. Brno: MU, 2003. 65 pp. Diplomová práce.
  2. 2002

  3. KVĚTON, Petr and Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod (Methodological aspects of the computer administered psychological assessement methods). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 3, p. 251-264. ISSN 0009-062X.
Display details
Displayed: 22/4/2021 01:33