Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie and Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.

  2014

  1. KRÁLÍK, Miroslav, Stanisław GRONKIEWICZ, Pavlína INGROVÁ and Sławomir KOZIEŁ. Changes in Digit Ratio During Puberty: X-ray Sample from the Wrocław Longitudinal Study of Twins. Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University, 2014. p. 187-189. ISBN 978-80-210-6849-0.

  2012

  1. ŠMAHEL, David and Lukáš BLINKA. Excessive Internet Use among European Children. In Children, risk and safety on the internet. Bristol: The Policy Press, 2012. p. 191 - 203. ISBN 978-1-84742-882-0.

  2009

  1. BLINKA, Lukáš and David ŠMAHEL. Online Friendship Among Czech Youth: Addition to and Compensation for Real -World Relationships. Denver: Society for Research in Child Development Biennial Meeting, 2009.
  2. RAŠTICOVÁ, Martina. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci (Predictors of body image dissatisfaction and depression in adolescence). E-psychologie. 2009, vol. 3, No 1, p. 30-42. ISSN 1802-8853.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ and Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty (Children's Perception of Interparental Conflict Scale: Czech version of questionnaire for adolescents). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, No 1, p. 70-85. ISSN 0009-062X.
  4. KADLÍKOVÁ, Jana and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Výživové zvyklosti v adolescenci. In Sborník abstrakt Konstantinovy Lázně 30.ledna - 1.února 2009. 1st ed. Konstantinovy Lázně: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., 2009. 1 pp.
  5. HANŽLOVÁ, Martina and Petr MACEK. Vztah mezi styly zvládání, přesvědčením o vlastním vlivu a problémy dospívajících (The relationships between coping styles, locus of control, and problems of adolescents). E-psychologie. 2009, vol. 3, No 1, p. 12-21, 11 pp. ISSN 1802-8853.

  2008

  1. KONEČNÝ, Štěpán. Adolescent Internet Use. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 107-112. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  2. VANČURA, Jan and Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Autobigraphical Narratives Of Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 95-99. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  3. DALAJKA, Jiří and Stanislav JEŽEK. Belief in a Just World. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 85-94. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  4. LUSKOVÁ, Eva, Lukáš BLINKA and David ŠMAHEL. Blog jako cesta k porozumění dospívajícím (Blog as a way to understand adolescents). E-psychologie. 2008, vol. 2, No 3, p. 1-15. ISSN 1802-8853.
  5. POLÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana MASOPUSTOVÁ and Stanislav JEŽEK. Body Changes and Their Perception in Middle Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 77-83. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  6. MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Clarity of Self. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 39-45. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  7. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 55-64. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  8. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ and Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  9. WATANABE, Fumihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jerzy CZAPLICKI and Franz HALBERG. Differing far-transyear/calendar year amplitude ratios in blood pressure vs. heart rate in adolescence. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. p. 177-183. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  10. LACINOVÁ, Lenka and Radka MICHALČÁKOVÁ. Early Romantic Relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 19-24. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  11. ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Experienced Relationships with Peers. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 13-18. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  12. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK and Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  13. SMÉKAL, Vladimír and Michal ČERŇÁK. Hodnoty a trávení volného času dospívajících (Adolescents' values and spending leisure time). In POSPÍŠIL, Jiří and Marcela (eds.) ROUBALOVÁ. Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 18. – 19. října 2007 v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 9-22. ISBN 978-80-244-2142-1.
  14. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, George S. KATINAS, Fumihiko WATANABE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Othild SCHWARTZKOPFF and Franz HALBERG. Chronomics: Anxiety disorder in adolescence and heart rate asynchronized with weekly schedule. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. p. 189-203. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  15. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ and Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  16. KUBA, Robert. Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci. (Cardiovaskular causes of disturbances consiousness (syncope) in adolescence.). Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, vol. 9, No 6, p. 339-343., 5 pp. ISSN 1213-1814.
  17. MATĚJKOVÁ, Eva and Marie BLAHUTKOVÁ. Komparace postojů adolescentů k dopingu ve vybraných evropských zemích (The Comparison of Adolescents Attitudes towards Doping in Selected European Countries). In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 87-269. ISBN 978-80-210-4716-7.
  18. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and development of leisure activities by ELSPAC respondents at 11,13,15 years. Turin, Italy: XIth EARA Conference, 2008.
  19. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and salesian pedagogy. In School and Health 21. 2008th ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 145 - 149, 3 pp. Contem. Discourse on School and Health Investigati. ISBN 978-80-7392-041-8.
  20. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ONEMOCNĚNÍ PARODONTU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ (Periodontal diseases in children and adolescents). Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, vol. 56, No 2, p. 16-22. ISSN 1213-0613.
  21. ŠIRŮČEK, Jan. Parenting Style as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 113-121. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  22. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ and Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, vol. 71, No 4, p. 63-68. ISSN 1392-5644.
  23. ŠMAHEL, David, Lukáš BLINKA and Ondřej LEDABYL. Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2008, vol. 2008, No 11, p. 715-718. ISSN 1094-9313.
  24. SAKAŘOVÁ, Zuzana. Possible Selves. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 47-53. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  25. ŠIRŮČEK, Jan and Lenka LACINOVÁ. Relationships with Parents from the Perspective Attachment Theory. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 123-130. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  26. ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Risk Behavior. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 25-37. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  27. MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.
  28. MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008.
  29. MACEK, Petr and Jan VANČURA. Self-understanding in Early Adolescence: Developmental Changes Captured in Short Autobiographical Stories (Self-understanding in early adolescence: developmental changes captured in short autobiographical stories). Cambridge., 2008.
  30. RAŠTICOVÁ, Martina and Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008.
  31. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  32. BLINKA, Lukáš. The relationship of players to their avatars in MMORPGs: differences between adolescents, emerging adults and adults. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2008, vol. 2, No 1, p. 1-9. ISSN 1802-7962.
  33. ČAVNICKÁ, Martina. Vocational Selection and Professional Career Planning. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 101-105. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  34. KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci (Deliberate Self-Harm in Children and Adolescents). Praha: Grada Publishing, 2008. 176 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-2333-4.
  35. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem (Coping in adolescence: stability and context of changes between 13 and 15 years of age). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.

  2007

  1. GELHAAR, Tim, Inge SEIFFKE-KRENKE, Anna BORGE, Elvira CICOGNANI, Madalena CUNHA, Darko LONCARIC, Petr MACEK, Hans-Christoph STEINHAUSEN and Christa WINKLER METZKE. Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe. European Journal of Developmental Psychology. 2007, vol. 4, No 2, p. 129-156. ISSN 1740-5629.
  2. VANČURA, Jan. Analýza textů dospívajících (Text analysis of stories written by adolescents). 138. klinicko-psychologický den.: Praha, 8. 1., 2007.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, vol. 49, No 2, p. 167-175. ISSN 0039-3320.
  4. MACEK, Petr. Když děti dospívají. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. ledna 2007. (When children mature...138th Clinical -psychological day. Prague, January 8, 2007.). 2007.
  5. MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Percepce rodičovského chování a jeho souvislost se sebehodnocením. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. (Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescent's self-esteem). 2007.
  6. ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Socializační funkce rizikového chování v adolescenci. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. (Risk-taking behaviour as a way of socialization in adolescence). 2007.
  7. ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ and Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci (Parents and Friends Social Support Impact on Problem Behaviour in Adolescence). Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2007, vol. 51, No 5, p. 476-488. ISSN 0009-062X.
  8. KAYLOR, Michael Matthew and Forrest REID. The Garden God: A Tale of Two Boys, by Forrest Reid. 1st ed. Kansas City, Missouri: Valancourt Books, 2007. 160 pp. Valancourt Books. ISBN 1-934555-04-5.
  9. KONEČNÝ, Štěpán and Mojmír TYRLÍK. Vnímání odpovědnosti u adolescentů (Perception of responsibility by adolescents). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická. Ročník P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 73-80, 7 pp. ISBN 978-80-210-4383-1.
  10. RAŠTICOVÁ, Martina. Vzrušující nákupy bez placení (Exciting shopping without paying). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2007, vol. 2007, No 2, p. 20-23. ISSN 1211-5886.

  2006

  1. SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL and Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, vol. 42, No 3, p. 395-406. ISSN 0012-1649.
  2. MACEK, Petr and Eva POLÁŠKOVÁ. Czech Republic. In J. J. Arnett (Ed.). International Encyclopedia of Adolescence. New York and London: Routledge, 2006. p. 206-219. 2 vols. ISBN 0415966671.
  3. HANŽLOVÁ, Martina and Petr MACEK. Pojetí důvěry u adolescentů (The Concept of Trust in Adolescents). In Sociální procesy a osobnost 2005: sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. p. 134-140. ISBN 80-86174-09-3.
  4. TYRLÍK, Mojmír and Jana DVOŘÁKOVÁ. Reprezentace interpersonálních vztahů jako součást sebesystému člověka a její změny v adolescenci (Representation of interpersonal relationships as component of self-system and its changes in adolescence). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 99-114. ISBN 80-7364-034-1.
  5. LACINOVÁ, Lenka and Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy (Romantic relationships). In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
  6. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí (Fears in early adolescence: description and analysis of their correlates). Brno: FSS MU, 2006. 163 pp.
  7. ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006.
  8. MACEK, Petr, Josef BEJČEK and Jitka VANÍČKOVÁ. Transition to adulthood in the time of social changes: The case of the Czech Republic. Paper presented on Xth Conference of European Association for Research on Adolescence. Antalya, Turkey, May 2 -6. 2006.
  9. MACEK, Petr and Lenka LACINOVÁ. Výzkum vztahů v adolescenci: minulost a současnost (Research on adolescents´ interpersonal relationships: past and present). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 11-24. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
  10. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu (Relationships with unrelated adults). In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
  11. MACEK, Petr and Zuzana ŠTEFÁNKOVÁ. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou (Relationships with parents and their connections to attachment). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 25 - 40. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.

  2005

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu (Adolescence as a way to the meaning of life). 1st ed. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 pp. TMSP. ISBN 80-903070-2-7.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral judgment in adolescents. In Book of Abstracts (CD version): European Conference on Developmental Psychology. 2005.
  3. JANYŠKOVÁ, Anna. Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů (The typical attributes in the figure drawings of adolescents). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Annales psychologici, P9. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 121-132. ISBN 80-210-3717-2.
  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Intimita na přelomu adolescence a dospělosti (Intimacy at turning point of adolescence and adulthood). 2005.
  5. MACEK, Petr. Kde končí dospívání a kde začíná dospělost? (Where does adolescence end and the adulhood starts?). In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. p. 217-225, 8 pp. ISBN 80-210-3804-7.
  6. KONEČNÝ, Štěpán, Mojmír TYRLÍK and Petr MACEK. Making responsibility of adolescents commensurate with their relationship with parents. In 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Book of Abstracts. 2005.
  7. MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005.
  8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie (Emotional/Behavioral Disorders - Potential and Bounds for Psychotherapy). In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
  9. MAREŠ, Jan. Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí. (Family environment and its influence to acacademic motivation at age eleven.). In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. p. 405-409. ISBN 80-210-3804-7.
  10. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela and Jan ŠIRŮČEK. Sociální opora u adolescentů: rizikový nebo protektivní faktor rizikového chování v adolescenci? (Social support in adolescence: risk or protective factor of risky behaviour in adolescence?). 2005.
  11. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. The role of trust in action among the adolescents. In Programme Book of 14th General meeting of the EAESP. 2005.
  12. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Trust in adolescence: Cultural, social, and interpersonal context. In 9th European Congress of Psychology, Book of Abstracts. Granada, Spain: EFPA, 2005. p. 99-100, 1 pp. ISBN 84-923717-6-5.

  2004

  1. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ and Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů (Aspects of self-concept as a determinants of coping strategies in adolescence). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, vol. 48, No 5, p. 410-415. ISSN 0009-062X.
  2. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava and Petr MACEK. Czech adolescents in open-ended sentences. Porto, Portugal.: neuveden, 2004.
  3. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Book of Abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. p. 78-78.
  4. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Second European Conference on Positive Psychology. Scientific programme and book of abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. p. 211-212.
  5. POLÁŠKOVÁ, Eva. Gay and lesbian adolescents and their parents: How Czech families negotiate coming out. In IX Conference of the European Association for Research on Adolescence. Abstracts. Porto: European Association for Research on Adolescence, 2004. p. 130-130.
  6. MACEK, Petr, Mojmír TYRLÍK and Ivana MARKOVÁ. Meaning and perception of trust in public and private life: psychosocial context and cross-national comparison. Porto, Portugal.: neuveden, 2004.
  7. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Moral judgement and moral orientation in Czech Adolescents. In IX EARA Conference 2004 Abstracts. Porto, Portugal: EARA, 2004. p. 123-123.
  8. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Moral judgement and moral orientation in Czech Adolescents. Porto (Portugal): European Association for Research on Adolescence, 2004. IX EARA Conference.
  9. KUPČÍKOVÁ, Martina. Psaní deníků v dospívání (Keeping a Diary in Adolescence). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, vol. 10, No 6, p. 19-21. ISSN 1211-5886.
  10. MACEK, Petr. Social changes and everyday life of adolescents: Is contemporary generation different from previous one? In Paper presented on IXth Conference of European Association for Research on Adolescence. Abstracts, p. 134. Porto, Portugal.: neuveden, 2004. p. 134-134.

  2003

  1. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK and Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci (Coping Strategies and Development in Adolescence). Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
  2. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK and Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci (Coping Strategies in Adolescence). Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
  3. KYASOVÁ, Miroslava. Imagery and Associatiations of Adolescents Influencing their Behaviour. Central European Journal of Public Health. 2003, vol. 11, No 3, p. 132-137. ISSN 1210-7778.
  4. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela and Eva POLÁŠKOVÁ. Rizikové chování očima českých adolescentů. (Risk Behaviour from the Point of View of Czech Adolescents.). Pavlov: Sociální procesy a osobnost, 2003. poster.
  5. JELÍNKOVÁ, Jana, Mojmír TYRLÍK and Petr MACEK. Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů (Relationship between reasoning and solution of moral dilemma and perception of responsibility in adolescents). Československá psychologie. Praha: Academia, 2003, vol. 47, No 6, p. 491-502. ISSN 0009-062X.
  6. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. The meaning of responsibility among adolescents. Paper presented at XIth European Conference od Developmental Psychology (The meaning of responsibility among adolescents). Milano: Catholic University, 2003.
  7. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Pavel Křepela, 2003. p. 129-138. ISBN 80-86669-02-5.
  8. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK and Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
  9. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů (Effect of life values on perception of responsibility in Czech adolescents). Pavlov: Psychologický ústav FF MU, 2003. Sociální procesy a osobnost 2003. ISBN 80-86633-09-8.
  10. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů (Effect of life values on perception of responsibility in Czech adolescents). In Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků 6. ročníku konference. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. p. 144-149. ISBN 80-86633-09-8.
  11. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela and Eva POLÁŠKOVÁ. Vliv vrstevníků na rizikové chování v adolescenci (Peers influence on risk behaviour in adolescence). Zlín: Konference Novinky ve školní a pedagogické psychologii, 2003. ústní prezentace.
  12. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Vrstevníci a jejich vliv na rizikové chování v adolescenci (Peers Influence on Risk Behaviour in Adolescence). J. Mareš a kol. In Sociální opora u dětí a dospívajících III. 2003rd ed. Hradec Králové: Nucleus, 2003. p. 199-209, 10 pp.

  2002

  1. MACEK, Petr. Adolescence a čeští dospívající na přelomu století (Concept of adolescence and Czech adolescents on the beginning of 21th century). In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 113-127. ISBN 80-85947-83-8.
  2. VALÁŠKOVÁ, Magdalena and Stanislav JEŽEK. Adolescent Body Satisfaction: Relationships with Self-esteem and Self-efficacy. In 11th European Conference on Personality, Jena. 2002.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců (Alternative Family Models. Families of Lesbian Mothers and Gay Fathers). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 96-103. ISBN 80-903228-0-8.
  4. HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí z pohledu českého práva (Domestic Violence from the Perspective of the Czech Law). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 30-45. ISBN 80-903228-0-8.
  5. VACULÍK, Martin. Hraní počítačových her jako specifický fenomén období adolescence (Playing computer games - phenomenon of adolescence). In Utváření a vývoj osobnosti. 2002nd ed. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 209-226, 17 pp. LN00A023. ISBN 80-85947-83-8.
  6. VALÁŠKOVÁ, Magdalena, Stanislav JEŽEK and Petr MACEK. Changes of body image during adolescence: relationship to self-esteem and self-efficacy. Poster presented at the 8th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3rd - September 7th 2002, Oxfor, 2002.
  7. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd (Motherhood and Pregnancy from the Perspective of Social Sciences). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 84-91. ISBN 80-903228-0-8.
  8. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka v pojetí adolescentů. (Moral viewed by adolescents). Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
  9. JARKOVSKÁ, Lucie and Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy (The Beauty Myth). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 154-161. ISBN 80-903228-0-8.
  10. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Perception of risk behaviour by Czech adolescent. Oxford (England): EARA Conference, 2002. poster.
  11. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. (Adolescent`s Attitudes to Social Environment at Schools). Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
  12. VALÁŠKOVÁ, Magdalena and Stanislav JEŽEK. Prožívání tělesných změn v adolescenci a jejich vliv na sebehodnocení adolescentů (Changes of body image during adolescence: relationship to self-esteem). In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 147-161. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
  13. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie (First-episode schizophrenia). Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, vol. 2002, No 46, p. 16-19. ISSN 0044-1996.
  14. MACEK, Petr. Psychosociální charakteristiky a proces utváření identity adolescentů: co je typické a co se v posledním desetiletí mění. (Adolescents' psychosocial characteristics and their identity formation: what is typical and what is changing). In I. Plaňava, M. Pilát (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 246-259. ISBN 80-86598-36-5.
  15. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava and Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Rizikové chování adolescentů ve vztahu k některým morálním přesvědčením a vnímání sebe sama (Risk behaviour in relation to moral beliefs and self-understanding of adolescents.). Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
  16. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové chování v adolescenci (Risk Behavior in Adolescence). V. Smékal, P. Macek (Eds.). Brno.: Bannister & Principal., 2002. 10 pp. Utváření a vývoj osobnosti. ISBN 80-85947-83-8.
  17. KUBOVÁ, Olga. Rovné příležitosti mužů a žen v pracovním právu ČR (Equal Opportunities of Women and Men in Labour Law of the Czech Republic). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1st ed. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 66-73. ISBN 80-903228-0-8.
  18. KYASOVÁ, Miroslava. Sexuální chování v názorech, asociacích a postojích adolescentních dívek (Sexual behavior in the views, associations and attitudes of adolescent girls). Ošetřovatelství. 2002, vol. 4, 3-4, p. 75-79. ISSN 1212-723X.
  19. MACEK, Petr, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK and Magdalena VALÁŠKOVÁ. Současný výzkum adolescentů: východiska, soubor, metody (Current research of adolescence: premises, sample and methods.). In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 129-146. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8.
  20. VACULÍK, Martin. Ve světě počítačových her (The world of computer games). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2002, 6/2002, No 6, p. 16-17. ISSN 1211-5886.
  21. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ and Evžen ŘEHULKA. Výskyt depresivních symptomů u adolescentů: vliv věku a pohlaví, souvislosti s osobnostními charakteristikami a s percepcí rodinného prostředí. (Depressive symptoms in adolescents: an influence of age, gender, and relationships to personal characteristics and to perception of family environment). In M. Blatný, M. Svoboda, I. Ruisel, J. Výrost (Red.), Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychol. ústav AV ČR a sdružení SCAN, 2002. p. 55-61. ISBN 80-86620-04-2.
  22. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. (Development of student`s attitudes to school in adolescence). Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002., 2002. Učitelé a zdraví.
  23. VALÁŠKOVÁ, Magdalena and Stanislav JEŽEK. Vztah k vlastnímu tělu a jeho proměnám v období adolescence (Body-image and body changes in adolescence). Psychologické dny: Kořeny a vykořenění, 2002.
  24. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence (Changes in Attitudes to School Education During Adolescence). Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".

  2001

  1. MACEK, Petr. Adolescence, utváření identity a současní čeští dospívající (Adolescence, identity formation, and contemporary Czech adolescents). In O. Řehulková, E. Řehulka (Editoři). Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav AV ČR v nakladatelství Albert, 2001. p. 18-29. ISBN 80-7326-001-8.
  2. VACULÍK, Martin. Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli (Players of computer games and relationship with their parents and friends). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2001, XLV, No 2, p. 143-151. ISSN 0009-062X.
  3. MACEK, Petr. Parents and peers in the context of adolescent self-system. In Poster presented at the Xth European Conference on Developmental Psychology. Uppsala: Uppsala University, 2001. p. 1-6.
  4. KYASOVÁ, Miroslava. Postoje a názory adolescentních dívek ve vztahu ke jejich rizikovému chování. (The attitudes and opinions of adolescent girls in relation to their risk behavior). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2001, vol. 36, No 1, p. 26-38. ISSN 0555-5574.
  5. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence (Psychological Questions of Adolescence). 2001.
  6. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové a protektivní faktory problémového chování v adolescenci (Risk and Protective Factors of Problem Behaviour in Adolescence). Brno: Sociální procesy a osobnost, 2001. ústní sdělení.
  7. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ and Evžen ŘEHULKA. Symptomy deprese v adolescenci: Souvislosti s osobností a s psychosociálními charakteristikami (Symptoms of depression in adolescence: Relationships to personality and psychosocial characteristics). In D. Vobořil, H. Klimusová (Editoři) Konference "Sociální procesy a osobnost". Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. p. 14-15. ISSN 1211-8818.
  8. POLÁŠKOVÁ, Eva and Petr MACEK. The Institute for the Research of Children, Youth And Family, School of Sociel Studies, Masaryk University Brno, Czech Republic (The Institute for the Research of Children, Youth And Family, School of Sociel Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic). Örebro University, Sweden: EARA, 2001. 3 pp. EARA Newsletter.
  9. VACULÍK, Martin. Výkonová motivace hráčů počítačových her v adolescenci (Achievement motivation of computer games players in adolescence). In Psychologické otázky adolescence. 2001st ed. Brno: PSÚ AV ČR, 2001. p. 103-113. ISBN 80-7326-001-8.
  10. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. (Adolescents Attitudes to the School and Education). Moderní vyučování. Praha: Portál, 2001, vol. 2001, No 4, p. 2-7. ISSN 1211-6858.
  11. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Zátěžové situace u adolescentů a jejich percepce učiteli (Stress situations in adolescents and teachers' perception of that). In Psychologické otázky adolescence. 1st ed. Brno: Albert, 2001. p. 120-128, 8 pp. ISBN 80-7326-001-8.

  2000

  1. MACEK, Petr. Adolescenti, vzdělávání, škola. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2000, vol. 6, No 2, p. 16-17. ISSN 1211-5886.
  2. MACEK, Petr. Dobro, zlo a dodržování lidských práv v představách českých adolescentů. In Sborník referátů z IX. konference klubu UNESCO - Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž: klub Unesco, 2000. p. 26-29.
  3. VACULÍK, Martin. Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce (Electronic games, self-concept, social skills and social interactions). Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psú AVČR, 2000, vol. 6, No 1, p. 1-11. ISSN 1211-8818.
  4. VACULÍK, Martin. Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her (Eysenck's typology of personality of computer games players). In Integrativní funkce osobnosti. Brno: FSS MU, 2000. p. 193-199.
  5. GI-RIVAS, V., J. DIMITRIEVA, S. TALLY, L. BOTCHEVA, Petr MACEK and L. GREENBERGER. Family Correlates of Problem Behavior and Depressed Mood during Adolescence: A Cross-Cultural Examination. . Paper presented at 8th Biennial Meeting of the Society for Research on Adolesc. Chicago: N/A, 2000.
  6. HŘEBÍČKOVÁ, M., Petr MACEK and F. OSTENDORF. How the Czech and German adolescents rate themselves in the five personality domains. Jena 24.-28.9., 2000. Kongress Deutsche Gesellschaft für Psychologie.
  7. VACULÍK, Martin. Percepce a hodnocení interpersonálního chování hráčů počítačových her. (Perception and evaluation of interpersonal behaviour of computer games players). In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PSú AV ČR, MU, 2000. p. tisk, 9 pp.
  8. VACULÍK, Martin. Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci (Psychological and social characteristics of computer games players in adolescence). disertační práce. Brno: FSS MU, 2000. 145 pp.
  9. VACULÍK, Martin. Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci (Self-esteem of computer games players in adolescence). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2000, vol. 44, No 2, p. 279-286. ISSN 0009-062X.
  10. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Tématická analýza focus group diskusí adolescentů: reprezentace dobrého a zlého v souvislosti s rizikem HIV/AIDS. (Thematic analysis of FGD: The representation of good and evil with respect to HIV/AIDS risks among adolescents.). Zpravy psychologického ústavu AV ČR Brno. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, vol. 6, No 2, p. 9. ISSN 1211-8818.

  1999

  1. GROB, A., A. STETSENKO, C. SABATIER, L. BOTCHEVA and Petr MACEK. A Cross National Model of Subjective Well-Being in Adolescents. In F.D. Alsaker & A. Flammer (Eds.), European and American adolescents in the 1990s. London: Lawrence Erlbaum, 1999. p. pp.115-130, 16 pp. ISBN 0-8058-2552-5.
  2. FLANAGAN, C., B. JONSSON, L. BOTCHEVA, J. CSAPO, Petr MACEK, I. AVERINA, E. SHEBLANOVA and J. BOWES. Adolescents and the "Social Contract":Developmental Roots of Citizenship in Seven Countries. In M. Yates, J. Youniss (Eds.), Roots of Civic Identity. International Perspectiveson Community Service and Activism in Youth. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 135-154. ISBN 0521622832.
  3. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Comprehension of Good and Evil: The Case of Czech adolescents. Book of Abstracts. XIIth General Meeting of EAESP, Oxford. 1999.
  4. VACULÍK, Martin. Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci (Characteristics of computer games players in adolescence). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1999, vol. 43, No 2, p. 165-179. ISSN 0009-062X.
  5. OSECKÁ, L., Petr MACEK and O. ŘEHULKOVÁ. Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: rozdíly mezi dívkami a chlapci. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 2, p. 97-105. ISSN 0009-062X.
  6. WINKLER, Jiří. Rizika adolescentního mateřství (Adolescent Maternity and its Hazards). Editor: P. Ondrejkovič. In Sborník prác pedagogickej fakulty UK Bratislava. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. p. 3-7.
  7. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. The good and the evil: What it means for adolescents. In E. Besevegis (Ed.), Human Development at the Turn of the Century. Abstracts. IXth European Conference on Developmental Psychology. Island of Spetses, Greece, 1999. p. pp. 319.
  8. MACEK, Petr and L. OSECKÁ. The non-expression of emotions by conflicts and problems with parents: Changes during adolescence, gender differences, and relationships to self-system. In E. Besevegis (Ed.), Human Development at the Turn of the Century. Abstracts. IXth European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, Greece. 1999. p. pp. 319.

  1998

  1. FLANAGAN, L., B. CSAPO, L. BOTCHEVA, Petr MACEK and I. AVERINA. Adolescents' perceptions of the "New Deal" in Central Europe and Russia. Seventh Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, San Diego, 1998.
  2. MACEK, Petr. Adolescents political attitudes and perceptions of changing society: Relationships to their self-system. XVth Biennial ISSBD Meetings, Berne, July 1-4, Abstracts. 1998. 118 pp.
  3. MACEK, Petr. Dívky a chlapci v adolescenci: rodové stereotypy nebo pohlavní rozdíly? In D. Heller (Red.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Abstrakt. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 1998. p. s.40.
  4. OSECKÁ, L., O. ŘEHULOVÁ and Petr MACEK. Negative Events and Depression at Nonclinical Sample of Adolescentes: The role of Family. In Poster presented on 6th Biennial Conference of the EARA, 3-7 June, Budapest, Hungary. 1998.
  5. MACEK, Petr, O. ŘEHULKOVÁ and L. OSECKÁ. Unpleasant events, family problems, negative emotions, and subjective satisfaction as predictor of health complains in adolescents. XVth Biennial ISSBD Meetings, Berne, July 1-4, Abstracts, p.420, 1998.
  6. MACEK, Petr, L. OSECKÁ and O. ŘEHULKOVÁ. Zdravotní stesky adolescentních dívek a chlapců: Souvislosti s osobnostními a psychosociálními charakteristikami. In 18. sympozium Dušení zdraví mládeže, Brno, str. 22-23. 1998.

  1997

  1. MACEK, Petr. Adolescents' perception of parents and family life: relations to their self-system. In New Trends in Developmental Psychology: Resume. VII Conference on Developmental Psychology, September 3-7, Rennes, p. 260. 1997.
  2. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. DOBNER, K. PILLWEIN, R. URBANEK and Department of Paediatrics, University of Vienna-AKH, Austria. IgE-mediated allergic reaction to hyaluronidase in paediatric oncological patients. Eur J Pediatr. Germany: Springer, 1997, vol. 156, No 3, p. 199-203. ISSN 0340-6199.

  1996

  1. MACEK, Petr. Adolescent in changing society: The case of Czech republic. Paper presented at Department of Developmental Psychology, Vrie Universiteit, Amsterdam, November 13, 1996.
  2. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Relationships beween self-assessment of Czech adolescents and their assessment of parents. Paper presented on VIth Biennial Meeting of Society for Research on Adolescence, Boston, March 7-10, 1996.
  3. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Sebesystém adolescentů a jejich hodnocení rodičů" psychosémantický přístup. Sborník prací FF BU, P1, s. 35-48, 1996.
  4. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. The Importance of Adolescents Selves: Desription, Typology and Context. Personality and Individual Differences. 1996. Vol. 21, No6, pp1021-1027.

  1995

  1. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Adolescents coping reactions to stress: Personality, Identity and Well-Being. In International Conference on Conflict and Development in Adolescence. Book of Abstracts. Universiteit Gent, p. 78. 1995.

  1994

  1. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Adolescents styles of identity in psychosocial context. In Paper presented on 13th Biennial Meetings of ISSBD, Amserdam, Abstracts, p.472. 1994.
  2. GROB, A., C. SABATIER, L. BOTCHEVA, Petr MACEK and A. STETSENKO. Adolescents Well-Being in Different Social Context and their Determinants: A cross-Culturaal Comparison between eleven European Countries and the USA. In Paper presented on 13th Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, Abstracts, p. 107. 1994.
  3. MACEK, Petr and Ladislav RABUŠIC. Czechoslovakia. Editor K. Hurrelman. In International Handbook of Adolescence. Westport: Greenwood, 1994. p. 117-130. ISBN 0-313-28584-5.
  4. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ and A. GROB. Indicators of Adolescents Subjective Well-Being: Intercultural Similarities and Differences. Poster presented on The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Stockholm, Scientific Programme, 1994. p. 51-52.
  5. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. The self-esteem of Czech adolescents: Crossnational comparisons, psychosocial and personality context. In Paper presented on The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Stockholm, Scientific Programme p. 512. 1994.

  1993

  1. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Actual and Normative Selves during Adolescence: Their Importance and Context. In Presentation and Abstract. VIth European Conference on Developmental Psychology. Bonn, Book of Abstracts, p. 10. 1993.
  2. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ and Petr MACEK. Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii (Self-concept in contemporary cognitive and social psychology). Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1993, vol. 36, No 6, p. 444-454. ISSN 0009-062X.
  3. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ and Marek BLATNÝ. Semantic structure of adolescents actual, ideal, and unwanted self. In Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, I27, 111-121. 1993.
  4. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ and G. VYKYPELOVÁ. Subjective Well-Being of Czech Adolescents: Its Relations to Other Personal and Psychocosial Characteristics. In Rudinger, R., Rietz, Ch., Kleinemas, U., Meiser, T. (eds.): Psychology in a Changing Europe. VIth European Conference on Developmental Psychology, Bonn, Book of Abstracts, p. 57. 1993.

  1992

  1. GROB, A., B. CSAPO, N. GOOTKINA, H. LIBERSKA, Petr MACEK, S. MAURY, D. MAYWALD, C. SABATIER and G. SPELTINI. A typical adolescents day in ten European countries. In Abstract and a poster presented at "5th European Conference on Developmental Psychology", Seville, Spain, p. 325. 1992.
  2. MACEK, Petr and Ladislav RABUŠIC. Adolescence in Czechoslovakia. In Paper presented on public lectures series on "Living Conditions of Adolescents in Different Countries. University of Berne, August 30 - September 5. 1992.
  3. MACEK, Petr and Liduška OSECKÁ. Identity, self and coping strategies of Czech adolescents as possible predictors of their will-being. In paper regarding the poster presented at The Johann Jacobs Foundations Conference on "Youth in the Year 2000: Psychosocial issues and interventions", Marbach Castle, Germany, November 5-7. 1992.

  1982

  1. MACEK, Petr. Oč jde téměř dospělým (What the youth wants). In Rodina a škola, 29, 11. 1982.
Display details
Displayed: 5/12/2023 01:03