Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Michal SLANÝ and Roman HÁJEK. Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu. (METHODS USED FOR EVALUATION OF ANGIOGENESIS AND THEIR SIGNIFICANCY FOR MULTIPLE MYELOMA). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2008, vol. 21, s1, p. 266-269. ISSN 0862-495X.
 2. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Michal SLANÝ and Roman HÁJEK. Možnost predikce léčebné odpovědi na autologní transplantaci pomocí stanovení vybraných aktivátorů a inhibitorů angiogeneze. (DETECTION OF ANGIOGENESIS ACTIVATORS AND INHIBITORS AS A PREDICTOR OF RESPONSE TO THERAPY WITH AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION). Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, vol. 21, s1, p. 270-271. ISSN 0862-495X.
 3. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Michal SLANÝ, L. KŘEN and Roman HÁJEK. Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze (Determination of prognosis based on bone marrow). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, vol. 21, s1, p. 272-273. ISSN 0862-495X.
 4. 2005

 5. ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? (On the origin of tumors). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 29-37. ISSN 12113384.
 6. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR and J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, vol. 48, No 1, p. 57-58. ISSN 1211-4286.
 7. 2004

 8. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Vladimír MAISNAR and L. SMOLEJ. Angiogeneze a antiangiogenní terapie (Angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2004, vol. 50, No 12, p. 930-938. ISSN 0042-773X.
 9. 1996

 10. SLADEK, T, J SLADKOVA, F KOLAR, F PAPOUSEK, N CICUTTI, B KORECKY and K RAKUSAN. The effect of AT1 receptor antagonist on chronic cardiac response to coronary artery ligation in rats. Cardiovascular Research. Netherlands: Elsevier Science B.V., 1996, vol. 31, No 4, p. 568-576. ISSN 0008-6363.
Display details
Displayed: 23/4/2021 14:19