Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. JEMELKA, Petr. Bioetika (Bioethics). 1st ed. Brno: MU Brno, 2016. 68 pp. PdF MU. ISBN 978-80-210-8307-3.
 2. 2014

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 4. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 5. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ and Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie (Man and Artefact. A Theme of Archaeological Anthropology). Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 1, p. 7-20. ISSN 1804-6657.
 6. KRÁLÍK, Miroslav, Stanislav KATINA and Petra URBANOVÁ. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 2, p. 7-25. ISSN 1804-6657.
 7. KAŠPAROVÁ, Irena. O angažovaných a eurogadžovkách (The Active and the Eurogadjo). Biograf časopis pro kvalitativní výzkum. Praha: občanské sdružení Časopis Biograf, 2014, vol. 2014, No 60, p. 13 - 18, 5 pp. ISSN 1211-5770.
 8. 2013

 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice). In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 10. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí (Salvage Excavation of the Old Synagogue in Velké Meziříčí). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 15. 2012

 16. ČUTA, Martin and Radka BESTVINOVÁ. THE ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND PERFORMANCE OF BRNO CHILDREN. In Rado Pišot, Petra Dolenc, Iztok Retar, Saša Pišot. OTROK V GIBANJU ZA ZDRAVO STARANJE; CHILD IN MOTION FOR HEALTHY AGING - ZBORNIK PRISPEVKOV. Koper, Slovinsko: Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, 2012. p. 43-47. ISBN 978-961-6862-27-1.
 17. 2011

 18. KOVÁŘ, Josef Jan and Lada SUCHOMELOVÁ. Antropologie Europas. Völker, Typen und Gene vom Neandertaler bis zur Gegenwart. Andreas Vonderach, Ares Verlag, Graz 2008. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, II, No 2, p. 183-184. ISSN 1804-848X.
 19. 2008

 20. ŠÍN, Lukáš. Divice u Brumovic: Antropologický rozbor kosterního materiálu získaného výzkumem zaniklého středověkého kostela (Divice U Brumovic: Anthropological analysis human skeletons from mediaveal cemetary by the extinct village). Ve službách archeologie. Brno: Tiskárna Helbich a.s. Brno, Geopek Brno, 2008, vol. 2008, No 2, p. 231-237. ISSN 1802-5463.
 21. NOVÁČEK, Jan, Eva DROZDOVÁ and Michael SCHULTZ. Histological assessment of age at death in long bones of mature and senile individuals of known age. American Journal of Physical Anthropology 115. USA: Wiley-Liss, 2008, Suppl.46, No 135, p. 163-163. ISSN 0002-9483.
 22. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce (Samuel Beckett and Dante Alighieri: Several Comparisons Concerning Human Nature and Purgatory). SPFFMU. 2008, vol. 2007, V 10, p. 47-55. ISSN 1211-6335.
 23. KALA, Jiří, Kateřina KONÁŠOVÁ and Václav SMRČKA. Pohřby ze zásobních jam na okraji únětického pohřebiště v Brně-Tuřanech (The Burials in Settlement Features on The Edge of The Early Bronze Age Burial a Settlement site in Brno Tuřany). In Acta Archaeologica Opaviensia. Opava: Ústav historických věd FPF Slezské Univerzity v Opavě, 2008. p. 61-78. ISBN 978-80-7248-507-9.
 24. KŘÍSTEK, Jan, Petr KRUPA and Martin HLOŽEK. Radiologists unveil mysteries of the past\. CT and -ray examination of ancient burial contents from archeological excavations. In DOČKALOVÁ, Marta. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. Barcelona, Spain: Springer, 2008. 1 pp. ISSN 1861-6410.
 25. GRYGAR, Jakub. Wymiary pamięci i tożsamości mieszkańców czeskiego Śląska Cieszyńskiego (Dimensions of memory and identity among inhabitants of the Czech Cieszyn (Teschen) Silesia). In Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość ˛ ed. Janusz Spyra. 1st ed. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2008. p. 72-83. Teksty. ISBN 978-83-922005-4-3.
 26. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko (Women and Men buried in the South Bailey of the Stronghold Břeclav-Pohansko). In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. p. 157-176. ISBN 978-80-7248-507-9.
 27. 2007

 28. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais (In Search of the Concept of School Culture: A Contribution to Current Discussions). Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, No 10, p. 63-79, 16 pp. ISSN 1645-7250.
 29. KRÁLÍK, Miroslav and Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, vol. 1, No 1, p. 4-15.
 30. KUŘE, Josef. On Anthropological Foundations of Bioethics. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS. PHILOSOPHICA VII – 2006. 2007, vol. 2006, VII, p. 237-250. ISSN 1212-1207.
 31. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti (The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society). In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. p. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 32. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ and Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž (Dictionary for students of anthropology II.). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 pp. ISBN 978-80-7204-508-2.
 33. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ and Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž (Dictionary for students of anthropology II.). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 pp. ISBN 978-80-7204-508-2.
 34. 2006

 35. GRYGAR, Jakub. Enacting borders: power at interstitial places. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Ed. by Barbora Spalová and Jakub Grygar. 1st ed. Prague: MKC Prague, FHS UK, 2006. p. 13-23, 88 pp. ISBN 80-239-8391-1.
 36. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. p. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
 37. 2005

 38. DROZDOVÁ, Eva. Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle lebky (Face reconstruction of man from his skull). Živá archeologie. Hradec Králové: FHS Univerzity Hradec Králové, 2005, 6/2006, No 6, p. 17-18. ISSN 80-239-6269-5.
 39. DROZDOVÁ, Eva, Jana BENEŠOVÁ, Alena VACHUNKOVÁ, Jiří KALA and Elizaveta VESELOVSKAYA. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Lobkowiczové-Dietrichsteinové a jejího manžela Václava Viléma Popela Lobkowicze, pohřbených v kostele sv. Václava v Mikulově (Anthropological surwey ofskeletal remains of Markéta Fraciska of Lobkowicz-Dietrichstein and her houseband Václav Vilém Popel Lobkowicz, burried in St. Václav church in Mikulov). In Ve službách archeologie VI. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Archeologický ústav, Slovenská akademie věd Nitra, 2005. p. 345-365, 15 pp. ISBN 80-7275-060-7.
 40. DROZDOVÁ, Eva, David PARMA and Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic (Collective burrial of victims from Slavonic - Hungarian conflict in 9. -10. century near Brankovice (Czech Reublic)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, LVII, No 1, p. 167-179, 12 pp. ISSN 0323-1267.
 41. BODORIKOVÁ, Silvia, Milan THURZO and Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov u dospievajúcich a dospelých jedincov zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela" pri Břeclavi, Česká republika (Dental caries in juvenile and adult individuals excavated from Old Slavonic cemetery "Pohansko - Pohřebiště okolo kostela" near Břeclav, Česká republika). Zborník slovenského národného múzea., Prírodné vedy. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2005, LI, No 1, p. 88-101, 13 pp. ISSN 0139-5424.
 42. BODORIKOVÁ, Silvia and Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov v populácii detí zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela", Česká Republika (Dental caries in juvenile population from Old Slavonic cemetery Pohansko - "Cemetery around the Church", Czech Republic). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2005, vol. 8, No 1, p. 25-31, 6 pp. ISSN 1336-5827.
 43. DROZDOVÁ, Eva. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi (Slavonic Inhabitants of Great Moravian Burgwall Pohansko u Břeclavi). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 pp. Břeclav - Pohansko VI. ISBN 80-210-237.
 44. DROZDOVÁ, Eva. Základy osteometrie (Basic osteometry). 1st ed. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 pp. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.
 45. 2004

 46. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokalit Ivanovice na Hané 3 a Ivanovice na Hané 3/2. Popelnicová pole a doba halštatská (Anthropological surwey of human skeletal remains from localities:Ivanovice na Hané 3 and Ivanovice na Hané 3/2). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Suplementum 1. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2004, vol. 2004, p. 451-458. ISSN 80-86260-37-2.
 47. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) (Anthropology in Brno: An Overall Historical Review with Respect to National and International Context (with Special Regards to the Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno)). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 pp. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 48. GRYGAR, Jakub. Karviná: hledání středu, individuality a historie (Karviná: looking for town centre, individuality and history). Etnologický časopis. Český lid. Praha: Academia, 2004, vol. 90, No 3, p. 267-278. ISSN 0009-0794.
 49. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ and Michaela RAČANSKÁ. Morfometrické znaky lebek z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně (Descriptive and metric analysis of skulls from the cemetery in Antonínská Street, Brno). In Abstrakta, Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost, 13. antropologické dny. Brno: Katedra antropologie PřF MU, 2004. p. 20.
 50. HREŠANOVÁ, Ema. Profesionalizace antropologie a etické instituce (The Professionalization of anthropology and ethic institutions). Biograf. 2004, vol. 35, p. 127- 146, 19 pp. ISSN 1211-5770.
 51. MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa (The First Emperor: Creator of China and of the World’s Eighth Wonder). 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 295 pp. bez edice. ISBN 80-7204-298-X.
 52. DROZDOVÁ, Eva and Elizaveta VESELOVSKAYA. Rekonstrukce podoby členů rodiny Dietrichsteinů (Face reconstruction of Dietrichstein family members). In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Geodrill Brno, 2004. p. 236-242. ISBN 80-7275-051-8.
 53. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ and Rudolf PROCHÁZKA. Výzkum pohřebišť v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně (Research of burial-grounds in St. Peter and Pauls Cathedral, Brno). In Abstrakta, Brněnská antropologie:minulost-přítomnost-budoucnost. Brno: Katedra antropologie PřFMU, 2004. p. 8.
 54. 2003

 55. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ and Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1st ed. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 pp. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
 56. GRYGAR, Jakub. Jazyk jako nástroj sociální diferenciace.Poznámky k jazykové situaci ve Stonavě na Těšínsku. (Language as a Mean of Social Differentiation). social memory; language; distinction; Silesia. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Praha: SOFIS, 2003, vol. 9, No 1, p. 47-80. ISSN 1212-8112.
 57. KRÁLÍK, Miroslav and Vladimír NOVOTNÝ. Paleodermatoglyfika: Využití otisků prstů a dlaní v retrospektivních vědách o člověku (Paleodermatoglyphics: Application of fingerprints and palmprints in retrospective sciences of man). In Ve službách archeologie IV. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav AV SR Nitra, 2003. p. 248-262. ISBN 80-7275-041-0.
 58. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ and Hana HRSTKOVÁ. Spolehlivost predikce výšky u dětí po léčbě onkologického onemocnění (Reliability of the adult body height prediction in children after oncological therapy). In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě člověka. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003. p. 49-49, 80 pp. ISBN 80-210-3261-8.
 59. NOVOTNÝ, Vladimír. Tělový design a antropologie (Body-design and anthropology). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 10, No 6, p. 18-20. ISSN 1211-6866.
 60. 2002

 61. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Brna - Líšně, Klicperovy ulice (Anthropological survey of human skeletal remains from Brno - Líšeň, Klicperova street). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, 2002, vol. 2001, No 11, p. 181;193, 13 pp. ISSN 80-86399-07-9.
 62. DROZDOVÁ, Eva and Hynek BERAN. Identifikace kosterních pozůstatků knížete Waltera Xavera Dietrichsteina (Identification of skeletal remains of princ Walter Xaver of Dietrichstein). In Ve službách archeologie IV. 1st ed. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. p. 241-247. ISBN 80-7275-041-0.
 63. 2001

 64. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků připisovaných biskupovi Albertu II. ze Šternberka a jeho synovci Petrovi ze Šternberka a jeho ženě Anně Rebece rozené z Kravař (Anthropological survey of skeletal remains of bishop Albert II. of Šternberk, his nevue Petr of Šternberk and his vife Anna Rebeca born of Kravaře.). In Ve službách archeologie II:. 1st ed. Brno: Archeologický ústav Brno, 2001. p. 37-43. ISBN 80-7275-014-3.
 65. KUKLA, Lubomír and Marie BOUCHALOVÁ. Charakteristiky gravidit, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností - Část I. (Characteristics of the Pregnancies, Deliveries and Newborns with Low Bitrh Weight - Part I.). Časopis lékařů českých. Praha, 2001, vol. 140, No 18, p. 560-564. ISSN 0008-7335.
 66. VYSTRČILOVÁ, Michaela and Miroslav KRÁLÍK. Zpráva o konferenci "Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii" (Information about conference "Methods of science in archaeology and anthropology"). Univerzitní noviny. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001, vol. 8, No 3, p. 19-21. ISSN 1211-6866.
 67. 2000

 68. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ and Jiří MACHÁČEK. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Líbivá u Břeclavi) (Předběžné sdělení) (Anthorpological-medical Observation of Skeletons from Migration Period (Líbivá near Břeclav) (Preliminary Report)). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 63-69. ISBN 80-210-2547-6.
 69. SVOBODA, Jiří, Lenka JAROŠOVÁ and Eva DROZDOVÁ. The North Bohemian mesolithic revisited. The excavation seasons 1998 - 1999. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 2000, vol. 38, No 3, p. 299-312. ISSN 0323-1119.
Display details
Displayed: 30/11/2021 17:11