Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NOVÁKOVÁ, Jana, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA and Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA involvement in glioblastoma pathogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications. San Diego (USA): Elsevier, 2009, vol. 386, No 1, p. 1-5. ISSN 0006-291X.
 2. KNOPFOVÁ, Lucia, Kristina NEŠPOROVÁ, Petr BENEŠ and Jan ŠMARDA. Protein c-Myb snižuje frekvenci apoptózy buněk karcinomu střeva bez účasti cyklooxygenázy 2 (c-Myb suppresses apoptosis of colon carcinoma cells in Cox-2-independent manner). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2009. p. 440-441. ISSN 0009-2770.
 3. KNOPFOVÁ, Lucia, Kristina NEŠPOROVÁ, Petr BENEŠ and Jan ŠMARDA. Protein c-Myb snižuje frekvenci apoptózy buněk karcinomu střeva bez účasti cyklooxygenázy 2 (c-Myb decreases apoptotic frequency in colon carcinoma cells Cox-2-independently). In Sborník příspěvků XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-4830-0.
 4. 2008

 5. ŠOBOTNÍK, Jan, Blanka KALINOVÁ, Lucie CAHLÍKOVÁ, František WEYDA, Vladimír PTÁČEK and Irena VALTEROVÁ. Age-dependent changes in structure and function of the male labial gland in Bombus terrestris. Journal of Insect Physiology. ELSEVIER, 2008, vol. 2008, No 54, p. 204 - 214. ISSN 0022-1910.
 6. ONDROUŠKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Viktor HORVÁTH and Jan ŠMARDA. Alternative pathways of programmed cell death are activated in cells with defective caspase-dependent apoptosis. Leukemia Research. Elsevier, 2008, vol. 32, No 4, p. 599-609. ISSN 0145-2126.
 7. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2) (Biological Effects of Ionizing Radiation (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, vol. 17, No 5, p. 224-229. ISSN 1210-3349.
 8. BENEŠ, Petr, Václav VĚTVIČKA and Martin FUSEK. CATHEPSIN D : MANY FUNCTIONS OF ONE ASPARTIC PROTEASE. Critical Reviews in Oncology/Hematology. ELSEVIER, 2008, vol. 68, No 1, p. 12-28. ISSN 1040-8428.
 9. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Kateřina SOBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Jaroslava OVESNÁ and Rostislav VYZULA. Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem (Identification and functional studies of microRNAs with predictive and prognostic significance in colorectal cancer patients). In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. p. 30-30. ISBN 978-978-086-793-5.
 10. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA and Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Involvement of MicroRNAs in Cancer Biology and Possibilities of Their Application to Diagnostic and Predictive Oncology). Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, 2008, vol. 147, No 1, p. 25-31. ISSN 0008-7335.
 11. 2007

 12. VAŘECHA, Miroslav, Jana AMRICHOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Bioinformatic predictions and image analysis of localization and interactions of endonuclease G, AIF, and AMID in human cells. In Book of Abstracts for 15th Euroconference on Apoptosis. 2007.
 13. VAŇHARA, Petr, Vítězslav BRYJA, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Aleš HAMPL and Jan ŠMARDA. c-Jun induces apoptosis of serum-deprived BM2 monoblasts by activating cyclin A-associated CDK2 kinase. In Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. p. 138-139. ISBN 978-80-239-9591-6.
 14. VAŇHARA, Petr, Vítězslav BRYJA, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Aleš HAMPL and Jan ŠMARDA. c-Jun induces apoptosis of starved BM2 monoblasts by activating cyclin A-CDK2. Biochemical and Biophysical Research Communications. San Diego (USA): Academic Press, 2007, vol. 353, No 1, p. 92-97. ISSN 0006-291X.
 15. MALEKOVÁ, Lubica, Jana TOMÁŠKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Peter ŠTEFÁNIK, Juraj KOPÁČEK, Boris LAKATOŠ, Silvia PASTOREKOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ, Albert BREIER and Karol ONDRIAŠ. Inhibitory effect of DIDS, NPPB, and phloretin on intracellular chloride channels. Pflügers Archiv - Eur.J. Physiol. Ulm: Springer, 2007, vol. 455, No 2, p. 349–357. ISSN 0031-6768.
 16. ONDRIAŠ, Karol, Lubica MALEKOVÁ, Vladimíra KOMÍNKOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Olga KRIŽANOVÁ and Marie NOVÁKOVÁ. Involvement of intracellular chloride and promiscuous channels in apoptosis and cardioprotection. Acta Physiologica. Oxford: Blackwell Publishing, 2007, vol. 191, Suppl 658, p. 70-70. ISSN 1748-1708.
 17. OTEVŘEL, Filip, Martin SMRČKA, Šárka KUCHTÍČKOVÁ and Jan MUŽÍK. Korelace ptiO2 a apoptózy u fokální mozkové ischemie a vliv systémové hypertenze (Correlation between ptiO2 and Apoptosis in Focal Brain ischaemia and the influence of Systemic Hypertension). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, vol. 70, 103(2), p. 168-173. ISSN 1210-7859.
 18. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK and Jan ŠMARDA. Lidský nádorový supresor p53 zastavuje růst a indukuje diferenciaci ptačích monoblastů (Human p53 tumor suppressor arrests growth and induced differentiation of avian monoblasts). In Edukační sborník. Brno: Masarykoův onkologický ústav, 2007. p. 371-373. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 19. KROUPOVÁ, Jana, Eva BÁRTOVÁ, Lukáš FOJT, Luděk STRAŠÁK, Stanislav KOZUBEK and Vladimír VETTERL. Low-frequency magnetic field effect on cytoskeleton and chromatin. Bioelectrochemistry. Elsevier, 2007, vol. 70, No 1, p. 96-100. ISSN 1567-5394.
 20. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK and Jan ŠMARDA. Protein p53 zastavuje proliferaci a indukuje diferenciaci v-myb transformovaných monoblastů (p53 protein blocks proliferation and induces differentiation of v-myb-transformed monoblasts). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2007. p. 450-450. ISBN 009-2770.
 21. ŠMARDA, Jan, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK and Antonín LOJEK. p53 arrests growth and induces differentiation of v-myb-transformed monoblasts. In Molecular Aspects of myeloid stem cell development and leukemia. Annapolis, USA: Leukemia and Lymphoma Society, 2007. p. 64-64.
 22. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK, Joseph LIPSICK and Jan ŠMARDA. p53 arrests growth and induces differentiation of v-Myb-transformed monoblasts. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2007, vol. 75, No 7, p. 592-604. ISSN 0301-4681.
 23. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
 24. KNOPFOVÁ, Lucia and Jan ŠMARDA. Úloha onkoproteinu v-Myb v řízení diferenciace a apoptózy lidských promonocytů U937 (The role of v-Myb oncoprotein in control of differentiation and apoptosis of human promonocytes U937). In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 58-58. ISBN 978-80-210-42346.
 25. 2006

 26. VAŇHARA, Petr and Jan ŠMARDA. Jun: the master regulator in healthy and cancer cells. Journal of Applied Biomedicine. 2006, vol. 4, No 4, p. 163-170. ISSN 1214-0287.
 27. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Zdeněk ANDRYSÍK, Jiřina ZATLOUKALOVÁ and Jan ŠMARDA. Okadaická kyselina indukuje diferenciaci a apoptózu monoblastů BM2 (Okadaic acid induces differentiation and apoptosis of BM2 monoblasts). In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 56-56. ISBN 80-210-3942-6.
 28. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK and Jan ŠMARDA. p53 arrests growth and induces differentiation of v-Myb-transformed monoblasts. In ISREC conference on cancer research. Lausanne, Švýcarsko: Swiss Institute for Experimental Cancer Research, 2006. p. 77-77. ISBN nepřiděleno.
 29. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK and Jan ŠMARDA. p53 induces differentiation but not apoptosis of v-myb-transformed monoblasts. In International Journal of Molecular Medicine,. Greece: Lychnia, Athens, Greece, 2006. p. S38-S38, 1 pp. ISBN 1107-3756.
 30. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Zdeněk ANDRYSÍK, Jiřina ZATLOUKALOVÁ and Jan ŠMARDA. Retinoic acid affects the response of v-Myb-transformed monoblasts to okadaic acid. In Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2006. p. 469-469. ISBN 0390-6078.
 31. VAŘECHA, Miroslav, Jana AMRICHOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA, Petr MATULA and Michal KOZUBEK. Single-cell image analysis of cellular localization and colocalization of endonuclease G, AIF and AMID in living cells. In Book of Abstracts for 14th Euroconference on Apoptosis. 2006.
 32. SMRČKA, Martin, Filip OTEVŘEL and Šárka KUCHTÍČKOVÁ. The correlation between pTiO2 and apoptosis in a rat model of a reversible cerebral ischemia - the neuroprotective role or hypertension. In Abstracts - Facing Globalization on Neurological Surgery Update. Bali, Indonesia: Indonesian Society of Neurological Surgeons, 2006. p. 31-32.
 33. OTEVŘEL, Filip, Šárka KUCHTÍČKOVÁ and Martin SMRČKA. The decrease of tissue oxygen correlates with the level of apoptosis in a focal ischemia in rat - the neuroprotective role of systemic hypertension. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary: Central European Neurosurgical Society, 2006. p. 100.
 34. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Jana VAŇKOVÁ, Vendula MACEČKOVÁ and Jan ŠMARDA. The effects of posttranslational modifications on function of the Bcl-2 protein. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006, vol. 100, No 5, p. 412-412. ISSN 0009-2770.
 35. 2005

 36. SLUNSK, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TBORSKÁ. Antiproliferative activities of selected benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Biomedical Papers. Olomouc, CR: Palacky University, Olomouc, 2005. p. 57-58. ISBN 1213-8118.
 37. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Viktor HORVÁTH and Jan ŠMARDA. Autophagy is preferred pathway of camptothecin-induced programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. In Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. p. S49-S50, 2 pp. ISBN 1214-021X.
 38. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Viktor HORVÁTH and Jan ŠMARDA. Autophagy is preferred pathway of camptothecin-induced programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. In 13th Euroconference on Apoptosis. Budapest, Hungary: European Cell Death Organization, 2005. p. P-251, 1 pp. ISBN 9632192737.
 39. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005. p. 42-43. ISBN 1214-021X.
 40. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ and Jana ŽÁKOVÁ. Induction of the cell death by the ROS during fertilization in mouse and human. In 43rd Congress of the Czech Anatomical Society and 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 148-148. ISBN 80-210-3793-8.
 41. ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? (On the origin of tumors). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 29-37. ISSN 12113384.
 42. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Bořivoj VOJTĚŠEK, Viktor HORVÁTH and Jan ŠMARDA. Nádorový supresor p53 zastavuje proliferaci a indukuje diferenciaci monoblastů BM2 (p53 tumor suppressor inhibits proliferation and induces differentiation of BM2 monoblasts). In Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2005. p. 20-20. ISBN 1210-6267.
 43. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. The role of actin in the apoptotic cell death of P19 embryonal carcinoma cells. International Journal of Oncology. 2005, vol. 27, No 4, p. 1013-1022. ISSN 1019-6439.
 44. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Antonín LOJEK, Bořivoj VOJTĚŠEK, Alois KOZUBÍK and Jan ŠMARDA. Využití průtokové cytometrie pro sledování proliferace a diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (Use of flow cytometry for exploring proliferation and differentiation of v-myb-transformed monoblasts). In Analytická cytometrie III. Červenohorské sedlo: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 150-151. ISBN 80-239-5155-6.
 45. NERADIL, Jakub. Změny cytoskeletu v průběhu indukované apoptózy doprovázející diferenciaci buněk linie P19. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 114 pp. Disertační práce.
 46. 2004

 47. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. Apoptosis during induced neuronal differentiation of EC cell line P19. In Journal of Molecular Histology. Amsterdam: Kluwer, 2004. p. 194-194. ISSN 1567-2379.
 48. HUDE, Petr, Marcel HORKÝ, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC and Alžběta SIROTKOVÁ. Apoptosis plays role in cellular rejection after human heart transplantation. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2004, vol. 3, S1, p. 9. ISSN 1567-4215.
 49. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK and Jan ŠMARDA. Autofagie je preferovaným typem programované buněčné smrti u monoblastů BM2 stimulovaných kamptotecinem (Autophagy is a preferred type of programmed cell death in camptothecin-treated BM2 monoblasts). In Česko-slovenská studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 94. ISBN 80-210-3376-2.
 50. SLANINOVÁ, Iva, Marcela VLKOVÁ, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids. In Sborník XII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2004. p. 22-22.
 51. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů (Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, vol. 98, No 11, p. 1031-1031. ISSN 0009-2770.
 52. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
 53. 2003

 54. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. Actin as a substrate for activated caspase-3. In XI. Cytoskeletální klub. 2003.
 55. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. Apoptosis during induced neuronal differentiation of EC cell line P19. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Hradec Králové: Česká histo- a cytochemická společnost, 2003. p. 48-48. ISBN 80-239-1413-8.
 56. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Jan ŠMARDA. c-Fos but not v-Fos protein induces programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. Cellular and Molecular Life Sciences. Bäsel: Birkhaeuser Verlag, 2003, vol. 60, No 12, p. 2736-2748. ISSN 1420-682X.
 57. BÁRTOVÁ, Eva, Stanislav KOZUBEK, Hana GAJOVÁ, Pavla JIRSOVÁ, Jitka ŽLŮVOVÁ, Renata TASLEROVÁ, Irena KOUTNÁ and Michal KOZUBEK. Cytogenetics and cytology of retinoblastomas. J Cancer Res. Clin.Oncol. Berlin: Springer-Verlag, 2003, vol. 129, No 2, p. 89-99. ISSN 0171-5216.
 58. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Karel SOUČEK and Jan ŠMARDA. Differential effects of c-Fos and v-Fos proteins on v-myb-transformed monoblasts. In Memory in Living Systems. Brno: Czechoslovak Biological Society, 2003. p. 73. ISBN 80-210-3264-2.
 59. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Karel SOUČEK, Lukáš KUBALA and Jan ŠMARDA. Differential roles of Fos and Jun proteins in regulation of differentiation and apoptosis of v-myb-transformed monoblasts. In Antibody-based therapeutics for cancer. Silverthorne, USA: Keystone Symposia, 2003. p. 62. ISBN 970-262-1230.
 60. BÁRTOVÁ, Eva, Pavla JIRSOVÁ, Miloslava FOJTOVÁ, Karel SOUČEK and Stanislav KOZUBEK. Chromosomal territory segmentation in apoptotic cells. Cellular and Molecular Life Sciences. Bäsel: Birkhaeuser Verlag, 2003, vol. 60, No 5, p. 979-990. ISSN 1420-682X.
 61. ŠMARDA, Jan, Vítězslav BRYJA, Jiří SEDLÁČEK, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Karel SOUČEK, Jiřina HOFMANOVÁ and Alois KOZUBÍK. Lipoxygenase inhibitors enhance tumor suppressive effects of Jun proteins on v-myb-transformed monoblasts. Prostaglandins and other lipid mediators. New York (USA): Elsevier Science, 2003, vol. 72, 3-4, p. 131-145. ISSN 0090-6980.
 62. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vilém JURÁŇ, M. DUBA and Jan MUŽÍK. Nucleolar segregation coincides with nuclear accumulation of death domain in neurons undergoing apoptosis induced by ischemia reperfusion injury. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, xxx, xx, p. xxx, 5-in print. ISSN 0862-8408.
 63. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. Specific alterations of actin cytoskeleton during apoptosis. In XI. Cytoskeletální klub. 2003.
 64. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART, Šárka JELÍNKOVÁ, Jakub NERADIL and Augustin SVOBODA. Specific cytoskeleton changes during apoptosis accompanying induced differentiation of HL-60 myeloid leukemia cells. Oncology Reports. 2003, vol. 10, No 4, p. 1049-1058. ISSN 1021-335X.
 65. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG and Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, vol. 101, No 3, p. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
 66. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA and Jan MUŽÍK. The onset of apoptosis of neurons induced by ischemia-reperfusion injury is delayed by transient period of hypertension in rats. Physiol. Res. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2003, No 52, p. 117-122, 5 pp. ISSN 0069-9463.
 67. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA and Jan MUŽÍK. The Onset of Apoptosis of Neurons Induced by Ischemia-Reperfusion Injury Is Delayed by Transient Period of Hypertension in Rats. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, vol. 2003, No 52, p. 117-122. ISSN 0862-8408.
 68. 2002

 69. UMLAUF, Jozef, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, B. SLANÁ and Vladimír KOTALA. APOPTOSIS OF CARDIAC MYOCYTES AND ENDOTHELIAL CELLS CONTRIBUTES TO PATHOGENESIS OF DOXORUBICIN-INDUCED CARDIOMYOPATHY IN SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS. Biomarkers and Enviroment. Česká republika: CECHTUMA, s.r.o., 2002, vol. 5, No 1, p. 32-34. ISSN 1211-8869.
 70. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART and Jan AUER. Caffeic acid affects an induced differentiation process into granulocyte stage in HL-60 myeloid leukaemia cell line. In Cells IV. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. p. 90. ISBN 80-7232-181-1.
 71. DADÁK, Vladimír, Oldřich JANICZEK and Oldřich VRÁNA. Cytochrome c forms complexes and is partly reduced at interaction with GPI-anchored phosphatase. BBA : Biochimica et biophysica acta : international journal of biochemistry and biophysics. Amsterdam: Elsevier, 2002, vol. 2002, p. 9-17. ISSN 0304-4165.
 72. MATALOVÁ, Eva and Alena ŠPANOVÁ. Detection of apoptotic DNA ladder in pig leucocytes and its precision using LM-PCR (Ligation mediated polymerase chain reaction). Acta veterinaria (Brno). Brno: VFU Brno, ČR, 2002, vol. 2002, No 71, p. 163-168. ISSN 0001-7213.
 73. WESIERSKA-GADEK, Jozefa, Daniela SCHLOFFER, Vladimír KOTALA and Marcel HORKÝ. Escape of p53 protein from E6-mediated degradation in HeLa cells after cisplatin therapy. International Journal of Cancer. USA: Wiley InterScience, 2002, vol. 101, No 2, p. 128-135. ISSN 0020-7136.
 74. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of HL-60 and P19 cells during apoptosis associated with differentiation process. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 75. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of P19 cells during apoptosis associated with induced differentiation. In Cells IV. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. p. 108. ISBN 80-7232-181-1.
 76. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART and Jan AUER. Induced differentiation and apoptosis in HL-60 cell line modulated by caffeic acid treatment. In 10th Euroconference on Apoptosis - "Charming to Death". 2002.
 77. HORKÝ, Marcel, Vladimír KOTALA, Milan ANTON and Jozefa WESIERSKA-GADEK. Nucleolus and Apoptosis. Annals of the New York Academy of Sciences. USA: New York Academy of Sciences, 2002, x, No 973, p. 258-263. ISSN 0077-8923.
 78. ŠPANOVÁ, Alena, Eva MATALOVÁ and František KOVÁŘŮ. Pig model in the study of apoptotic DNA fragmentation during cardiopulmonary bypass. Baltic Journal of Laboratory Animal Science. 2002, vol. 2002, No 12, p. 154-158.
 79. FOJTOVÁ, Miloslava, Jana FULNEČKOVÁ, Jiří FAJKUS and Aleš KOVAŘÍK. Recovery of tobacco cells from cadmium stress is accompanied by DNA repair and increased telomerase activity. Journal of Experimental Botany. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2002, roč. 53, No 378, p. 2151-2158. ISSN 0022-0957.
 80. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Karel SOUČEK, Lukáš KUBALA and Jan ŠMARDA. Rozdílné účinky proteinů v-Fos a c-Fos na linii ptačích monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (Differential effects of v-Fos and c-Fos proteins on the line of v-myb-transformed chicken monoblasts). Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2002, vol. 18, No 24, p. 20. ISSN 1210-6267.
 81. BOUDNÝ, Vladimír and Shuji NAKANO. Src Tyrosine Kinase Augments Taxotere-induced Apoptosis through Enhanced Expression and Phosphorylation of Bcl-2. British Journal of Cancer. London, UK: Cancer Research Campaign, 2002, vol. 86, (3), p. 463-469. ISSN 0007-0920.
 82. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. The role of actin cytoskeleton in apoptotic cell death. In 10th Euroconference on Apoptosis - "Charming to Death". 2002.
 83. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. The role of actin in the apoptotic cell death. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 84. HAVELKOVÁ, Marie. Vícebuněčný (lidský) organizmus z pohledu nových poznatků buněčné a molekulární biologie - I.: Osudy buněk v našem těle, buněčný cyklus. (Cells Life Storries in Multicellular (Human) Organism - I.: Cell Cycle.). In Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc., 2002. p. 43 - 58. ISBN 80-244-0596-2.
 85. 2001

 86. ZITTERBART, Karel and Renata VESELSKÁ. Effect of retinoic acid on the actin cytoskeleton in HL-60 cells. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001, vol. 48, No 6, p. 456-461. ISSN 0028-2685.
 87. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton during apoptotic cell death. In 9th Euroconference on Apoptosis. 2001.
 88. KYLAROVÁ, Dana, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Pavel VRANKA and Václav LICHNOVSKÝ. Statistické srovnání výsledků měření apoptotického a labelling indexu ve vyvíjejícím se střevě lidských zárodku pomocí systémů ACC 4.0 a LUCIA M 3.0. (Statistical comparison of results of apoptotic and labelling index measurement in developing intestine of human embryos). In 39. kongres slovenské anatomické společnosti s mezinárodní účastí. Martin: Jeseniova Lekárska fakulta UK v Martine, 2001. p. 116-117. ISBN 80-88866-13-8.
 89. ŠŤASTNÁ, Jitka and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Submicroscopic changes in the production of hydrogen peroxide in necrotic and apoptotic cells of the mouse postovulatory cumulus oophorus. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2001, vol. 74, No 3, p. 209-219. ISSN 1211-3395.
 90. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. Změny cytoskeletu během procesu apoptózy (Changes in cytoskeleton during apoptosis process). In XVI. Biologické dny - Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. p. 35. ISBN 80-244-0327-7.
 91. 2000

 92. PROCHÁZKOVÁ, J., B. ERDÖSOVÁ, M. PECŮCHOVÁ and P. VRANKA. Effect of a fixation and detection technique to the assesment of apoptosis. FacMed (Acta Univ. Palacki). Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2000, No 144, p. 87-88. ISSN 0231-5599.
 93. KLUSÁKOVÁ, Ilona, Petr DUBOVÝ and Ivana SVÍŽENSKÁ. Immunohistochemical study of proliferation and apoptosis in the dorsal root ganglia after supraspinal and infraspinal axotomy. In Sborník lékařský. Praha: Karlova Univerzita, 2000. p. 14. Vol. 101, No. 4.
 94. ANTON, Milan. The role of tumour supressors and viral oncoproteins in cervical carcinogenesis. Česká gynekologie. Praha: Česk.lék.spo. JEP, 2000, vol. 65, No 4, p. 275-277. ISSN 1210-7832.
 95. 1999

 96. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ and Pavel VENTRUBA. The influence of prolonged co-culture of human cumulus cells with spermatozoa on their ultrastructure and viability. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, vol. 72, 5-6, p. 237-240. ISSN 1211-3395.
Display details
Displayed: 11/6/2023 00:05